Projekt Grantowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Nazwa Projektu: Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii


Opis projektu: Głównym celem projektu jest ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii. Projekt realizuje cele Funduszu Partnerskiego poprzez promowanie, tworzenie i wzmacnianie partnerstwa pomiędzy polskimi jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Miejska Kraków -  Urząd Miasta Krakowa – lider  projektu) i instytucjami (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Krakowskie Biuro Festiwalowe - partnerzy w projekcie) a szwajcarskimi instytucjami (University of Applied Sciences of Western Switzerland Valais - partner projektu) dzięki wymianie dobrych praktyk i know-how.


Korzyści związane z projektem: Korzyścią płynącą z realizacji projektu będzie zbadanie trendów w rezerwacji i wyborze obiektów konferencyjnych oraz oszacowanie wielkości i wartości sektora spotkań biznesowych w Krakowie. Dodatkowo równie ważne będzie uzyskanie danych o zyskach ekonomicznych, jakie przynosi sektor dla gospodarki miasta. Efektem końcowym analiz wynikających z realizacji projektu będzie podejmowanie świadomych działań na rzecz pozyskiwania wydarzeń konferencyjnych generujących jak najwyższy wpływ ekonomiczny.


Całkowity koszt projektu: 791 804,00 zł – 248 159,96 CHF
Kwota dofinansowania:
712 623,00 zł – 223 343,78 CHF
Kurs z dokumentacji konkursowej dla naboru 3,1907

Okres realizacji:
12.04.2012 r. - 30.09.2014 r.


Oficjalna strona projektu: www.krakowimpact.pl


Osoby do kontaktu:
Małgorzata Przygórska – Skowron
Kierownik Generalny Zespołu Projektowego
Krakow Convention Bureau
Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
tel. +48 12 616 19 51
e-mail: Malgorzata.Przygorska-Skowron@um.krakow.pl

Wioletta Wolak
Z-ca Kierownika Generalnego Zespołu Projektowego
Krakow Convention Bureau
Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
tel. +4812 616 60 53
e-mail: Wioletta.Wolak@um.krakow.pl

Natalia Kulec-Greń
Kierownik ds. Finansowych Projektu
Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
tel. +48 12 616 60 77
e-mail: Natalia.Kulec@um.krakow.pl

 

Pozostałe osoby zespołu projektowego znajdują się w ZARZĄDZENIU PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA NR 1270/2012 Z DNIA 2012-05-16

 

Zrealizowane działania:

Podsumowanie konferencji zamykającej projekt pt. „Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie (...)"

Zapraszamy na konferencję kończącą projekt

Zmierzyliśmy wpływ przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa!

Study tour dziennikarzy z Austrii i Szwajcarii

Szwajcaria – miejscem spotkań

Dziękujemy za udział w warsztatach!

Serdecznie zapraszamy do badania pilotażowego

Upadający przemysł spotkań w Krakowie? Tak czy nie?

Dziękujemy za udział w konferencj

Konferencja - Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie

    W Szwajcarii o sterowaniu przemysłem spotkań w Krakowie


Artukuły:

Przemysł spotkań w Krakowie – korzyści dla branży

Przemysł spotkań w Krakowie – współpraca polsko-szwajcarska

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: MARCIN DROBISZ
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
POLECAMY