Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Nazwa Projektu: Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych


Nazwa Beneficjenta: Gmina Miejska Kraków -  Urząd Miasta Krakowa reprezentowane przez Krakow Convention Bureau Wydziału Informacji Turystyki i Promocji Miasta – lider  projektu, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – partnerzy w projekcie

 

Cel projektu: promocja Krakowa i Małopolski jako miejsca turystyki biznesowej na rynku zagranicznym

Głównym założeniem projektu „Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych” jest podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu, ze szczególnym uwzględnieniem oferty turystyki biznesowej Małopolski wśród zagranicznych organizatorów spotkań.

 

Zakres projektu: 

  • przygotowanie oferty turystyki biznesowej Krakowa i Małopolski, w tym: przygotowanie wydawnictw wizerunkowych regionu, filmu i materiałów promocyjnych;
  • prezentacja oferty turystyki biznesowej Krakowa i Małopolski na największych targach turystyki biznesowej w Barcelonie, Frankfurcie, Londynie i Paryżu oraz na rynku skandynawskim w Sztokholmie i Oslo.
  • Wspierająca kampania prasowa i internetowa w mediach branżowych.

 

Wartość projektu:
wartość projektu: 1 146 800 zł, dofinansowanie z MRPO (75%):  814 050 zł


Osoby do kontaktu:Osoby do kontaktu:
Wioletta Wolak

Kierownik Generalnego Zespołu Projektowego
Krakow Convention Bureau
Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
tel. +4812 616 60 53
e-mail: Wioletta.Wolak@um.krakow.pl

Małgorzata Przygórska – Skowron
Z-ca Kierownika Generalny Zespołu Projektowego
Krakow Convention Bureau
Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
tel. +48 12 616 19 51
e-mail: Malgorzata.Przygorska-Skowron@um.krakow.pl

Natalia Kulec-Greń
Kierownik ds. Finansowych Projektu
Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
tel. +48 12 616 60 77
e-mail: Natalia.Kulec@um.krakow.pl

 

Pozostałe osoby zespołu projektowego znajdują się w ZARZĄDZENIU PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA NR 1528/2012 Z DNIA 2012-06-04

Zrealizowane działania:

MPRO digital publishing

Kraków na Targach IMEX - 2013

Kraków na targach Meedex - 2013

Kraków na Targach CONFEX - 2013

Kraków na Targach EIBTM - 2013

Kraków i Małopolska promują się w Skandynawii

 

Multimedialna prezentacja promującą projekt:

Multimedialna prezentacja - Kraków. Małopolska sceneria spotkań

Film promujący projekt:

 

Publikacje projektowe:

» Kompendium Spotkań » Spotkania Zrównoważone » Meeting Planner Guide
Kompendium Spotkań Spotkania Zrównoważone

Loga UE

pokaż metkę
Osoba publikująca: MARCIN DROBISZ
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
POLECAMY