Komunikat archiwalny

Przemysł spotkań w Krakowie – korzyści dla branży

Kraków jest niezwykle atrakcyjnym i przyjaznym miejscem dla turystów. W 2012 roku nasze miasto odwiedziło prawie 9 milionów turystów z Polski i zagranicy. Znaczna część z nich to tzw. turyści biznesowi, czyli osoby biorące udział w konferencjach, kongresach, spotkaniach służbowych i szkoleniach.

Właśnie ta ostatnia grupa stanowi podmiot badania w ramach projektu „Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie – ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii". Projekt jest realizowany w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a partnerami są Krakow Convention Bureau , Krakowskie Biuro Festiwalowe, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytet Nauk Stosowanych Zachodniej Szwajcarii.

Projekt ma za zadanie dostarczyć instytucjom, organizacjom oraz przedstawicielom branży turystycznej wiedzy dotyczącej roli lokalnego przemysłu spotkań w gospodarce miasta.
Dla Krakowa turystyka biznesowa jest niezwykle istotna, szczególnie w kontekście dwóch niezwykle ważnych inwestycji: budowy Centrum Kongresowego oraz Hali Widowiskowo-Sportowej.

Według danych Poland Convention Bureau, w 2010 w Kraków był liderem w branży spotkań – w mieście odbyło się 7112 spotkań biznesowych różnego rodzaju. Pozostawiliśmy w tyle Warszawę (3556 spotkań), Trójmiasto (3258) i Wrocław (725). Jednak w 2011 roku na czoło statystyk wysunęła się Warszawa (8830 spotkań), Kraków zajął drugie miejsce (8304), a na trzecim uplasowało się Trójmiasto (4773). Raport PCB nie wskazywał jednak w jaki sposób przemysł spotkań wpływa na rozwój ekonomiczny regionu. Dlatego w ramach współpracy z ekspertami i naukowcami ze Szwajcarii, postanowiono opracować metodykę badania i monitorowania przemysłu spotkań oraz wyliczenia mnożnikowego efektu turystyki dla Krakowa. - Projekt jest pionierski i tylko Kraków, jako jedyne miasto w Polsce  rozpoczęło prace nad przeprowadzeniem tego typu analiz w skali jednostki miejskiej, w celu określenia konkretnych korzyści finansowych wynikających z wpływu turystyki biznesowej na rozwój lokalny miasta Kraków – wyjaśnia dr Krzysztof Borodako z Uniwersytetu  Ekonomicznego w Krakowie. Badanie nie ocenia jakości, ani typu obiektów, ale skupia się przede wszystkim na monitorowaniu rodzaju imprez, wydatków jakie firmy lub instytucje poniosły na organizację takich spotkań, a także określeniu kwot wydanych w mieście przez turystę biznesowego.

Wydatki generowane przez turystów to wymierne korzyści dla regionu i całej branży. Zdaniem ekspertów, jeżeli dane miasto przyciągnie stu turystów, z których każdy wydałby powiedzmy sto dolarów, to zysk wyniesie tysiąc dolarów. Jeżeli tych turystów będzie sto tysięcy, to zysk wyniesie milion dolarów. Zdaniem ekspertów, ok. 70 procent z tej kwoty stymuluje rozwój lokalnej gospodarki - napływa do niej kapitał, firmy notują wyższe obroty, powstają nowe miejsca pracy, pojawią się dodatkowe inwestycje w różnych branżach (drogi, transport, telekomunikacja, baza hotelowa). W konsekwencji miasto się rozwija, wzrasta również jego znaczenie na mapie turystycznej świata.  – Jest to tzw. efekt indukowany, tym lepszy im bardziej jest ze sobą powiązana lokalna struktura gospodarki. Więcej pieniędzy z turystyki, to wyższe wpływy do budżetu, wzrost dochodów miejscowych  firm, poprawa jakości życia mieszkańców. Zatem oznacza to konieczność opracowania takiej strategii turystycznego rozwoju miasta, w której przemysł spotkań będzie stanowić kluczową pozycję – podkreśla dr Miriam Scaglione z Uniwersytetu Nauk Stosowanych Zachodniej Szwajcarii Hes-So Valais.

Trudno na razie porównać Kraków do Genewy, jednak warto skorzystać z doświadczeń zagranicznych partnerów. Szwajcarzy już kilkanaście lat temu przeprowadzili badania na temat zysków, jakie generuje dla gospodarki przemysł spotkań, a po ich przeanalizowaniu skutecznie wprowadzili w życie konkretne działania. Dlatego Genewa w ciągu kilkunastu lat stała się, drugim po Zurychu, centrum finansowym i kongresowym w Szwajcarii.

Badanie pilotażowe, jakie jest obecnie realizowane w ramach projektu, pozwoli zespołowi badawczemu na zebranie wstępnych danych dotyczących przemysłu spotkań w Krakowie oraz ocenę przygotowanych kwestionariuszy ankiet. Weryfikacja poprawności opracowanych narzędzi oraz jakość zebranych danych pochodzących od uczestników i organizatorów spotkań umożliwi rzetelne przygotowanie badań właściwych, które planowane są od drugiej połowy 2013 roku.

 - Przemysł spotkań ma ogromne znaczenie gospodarcze dla naszego miasta. Jeżeli otrzymamy konkretne dane, to na ich podstawie będziemy mogli przygotować strategię rozwoju na kolejne trzy lata. Zyska na tym cała branża. Zapraszamy do współpracy – informuje Beata Paliś, Kierownik Krakow Convention Bureau.

Udział w badaniu jest dobrowolny i bezpłatny, a uzyskane informacje są gromadzone wyłącznie dla celów statystycznych. Podmioty, które włączą się w projekt będą mogły uczestniczyć w akcjach promocyjnych prowadzonych przez CCB. Ankieterzy pojawią się w wybranych obiektach po uzyskaniu odpowiednich zgód ze strony organizatorów i gospodarzy spotkania.

Projekt związany z obliczeniem znaczenia przemysłu spotkań oparty jest m.in. na danych zbieranych rokrocznie przez PCB POT. Im większa liczba imprez zostanie zgłoszona do bazy, tym większy wpływ będzie mieć dana branża w analizach. Dlatego istotne jest, aby krakowskie firmy z branży turystycznej zarejestrowały organizowane lub obsługiwane przez siebie spotkania biznesowe on-line na stronie Poland Convention Bureau (http://www.poland-convention.pl/pl). Brak zaangażowania firm lub instytucji w stworzenie raportu, może spowodować z jednej strony niskie znaczenie przemysłu spotkań w Krakowie, a z drugiej spadek Krakowa w rankingu miast organizujących spotkania biznesowe. A co za tym idzie ucierpi nie tylko wizerunek miasta, ale również lokalna branża turystyczno-konferencyjna. Zatem firmy powinny traktować dostarczenie danych do bazy, nie jako swój koszt (dodatkowa praca osoby wypełniającej ankietę), ale jako inwestycję. Zapewnienie czołowej pozycji Krakowa w rankingu ogólnopolskim będzie doskonałą wizytówką miasta na świecie. Organizatorzy kongresów, czy seminariów na świecie zwracają uwagę na pozycje, jakie poszczególnie miasta zajmują w rankingach przemysłu spotkań.

Łukasz Kański-Chmielewski

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MARCIN DROBISZ
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
POLECAMY