Komunikat archiwalny

Przemysł spotkań w Krakowie – współpraca polsko-szwajcarska

W jaki sposób można określić wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa? Jak sterować przemysłem spotkań w Krakowie, aby stanowił on ważny element w strategii rozwoju turystycznego miasta? W jaki sposób Kraków może wykorzystać swój potencjał, aby stać się miejscem atrakcyjnym dla turystyki biznesowej?

Odpowiedzi na te pytania są szczególnie istotne w kontekście rosnącej z roku na rok liczby organizowanych w Krakowie konferencji, kongresów, targów, seminariów czy szkoleń, jak również mając na uwadze dwie inwestycje o ogromnym znaczeniu dla miasta: budowy Centrum Kongresowego oraz Hali Widowiskowo-sportowej.

Dzięki środkom pozyskanym w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, udało się powołać do życia projekt, który ma za zadanie dostarczyć instytucjom oraz przedstawicielom branży turystycznej wiedzy dotyczącej roli lokalnego przemysłu spotkań w gospodarce miasta. Partnerami projektu są jednostki samorządu terytorialnego (Krakow Convention Bureau  – lider  projektu) i instytucjami (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Krakowskie Biuro Festiwalowe - partnerzy w projekcie) a szwajcarskimi instytucjami (University of Applied Sciences of Western Switzerland Valais - partner projektu).
- Wykorzystując wiedzę i doświadczenia ekspertów ze Szwajcarii, będziemy w stanie ocenić i monitorować wpływ przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa oraz opracować strategię rozwoju na najbliższe trzy lata -
wyjaśnia Beata Paliś, Kierownik  Krakow Convetion Bureau.

Konferencja otwierająca projekt odbyła się 25 czerwca 2012 w Krakowie. Wzięli w niej udział przedstawiciele UMK, naukowcy z Polski oraz Szwajcarii, a także  przedstawiciele lokalnej branży turystycznej: dyrektorzy i managerowie hoteli, sal konferencyjnych i organizatorzy imprez biznesowych. Dyskutowano m.in. o znaczeniu gospodarczym przemysłu spotkań dla takich miast jak Genewa i Wiedeń, omówiono sposoby wyliczenia mnożnika turystycznego dla Krakowa i Małopolski.

Kolejne spotkanie  zorganizowano 24 listopada 2012 roku. W czasie warsztatów szkoleniowo-konsultacyjnych, przedstawiono informację o stopniu zaawansowania projektu, podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie o obecną kondycję przemysłu spotkań
w Krakowie, dyskutowano na temat nowych trendów w światowej turystyce
i hotelarstwie, jak również o korzyściach jakie płyną z udziału w projekcie. A jest to przede wszystkim możliwość uzyskania informacji o wielkości i potencjale sektora spotkań biznesowych w Krakowie.

Posiadając takie dane będziemy mogli odpowiednio sterować rozwojem przemysłu spotkań, w m.in. pozyskiwać wydarzenia generujące jak najwyższy wpływ ekonomiczny dla gospodarki przyczyniające się do promocji Krakowa – podsumowuje Beata Paliś.

W ramach projektu przygotowano specjalne badanie ankietowe. Informacje są gromadzone wyłącznie dla celów statystycznych. Dostarczenie danych o spotkania do bazy PCB POT jest dla firm z branży inwestycją w przyszłość – Kraków zyska czołową pozycję w rankingu ogólnopolskim i jeszcze lepszy wizerunek na świecie.

Podmioty, które włączą się w projekt uzyskają możliwość uczestniczenia w akcjach promocyjnych prowadzonych przez Krakow Convention Bureau. Zyskają jednak coś więcej – wiedzę, którą można wykorzystać planując rozwój biznesu na coraz bardziej konkurencyjnym rynku turystycznym.

Łukasz Kański-Chmielewski

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MARCIN DROBISZ
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
POLECAMY