górne tło

Miasta Historyczne - w poszukiwaniu turysty premium

II konferencja pod tytułem „Miasta historyczne w poszukiwaniu turysty premium” odbędzie się w dniach 11-12 marca 2020 w Centrum Kongresowym ICE Kraków w ramach projektu Miasta Historyczne 3.0, którego głównym założeniem jest dyskusja nad problemami, doświadczeniami, rozwiązaniami stosowanymi w miastach historycznych, wyłącznie w aspekcie rozwoju turystyki.

Panele, studia przypadków mają przede wszystkim uwzględniać różnorodne uwarunkowania zarządzania turystyką celem poszukiwania wspólnych narzędzi zrównoważonego rozwoju.

- Dyskusje i debaty podczas marcowego kongresu z pewnością będą arcyciekawe – podkreśla Bartłomiej Walas z Wydziału ds. Turystyki UMK -  przede wszystkim dlatego, że w ostatnich latach toczy się coraz szersza dyskusja na temat tego, jak turystyka w miastach historycznych ma wyglądać. Realne problemy zmuszają do diagnozy i debaty nad kształtem turystyki. O ile pierwsza konferencji poruszała relacje odwiedzających i mieszkańców, to druga edycja poświęcona będzie poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o formy tzw. turystyki premium.

Wybitni eksperci i autorytety branży turystycznej podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w następujących panelach:

Wśród panelistów przedstawiciele Polski, Włoch, Republiki Czeskiej, USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Belgii, Ukrainy, Singapuru oraz organizacji i instytucji międzynarodowych jak Komisja Europejska, ICCA, Airbnb.

Wydarzenie jest skierowane do samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, branży turystycznej czy osób zawodowo związanych z turystyką .

Wcześniejsza rejestracja na wydarzenie jest wymagana i dostępna pod adresem: