górne tło

Miasta Przyjazne Turystyce ustalają plan zadań

Diagnoza stanu i kierunków rozwoju turystyki stają się coraz częściej podejmowanymi zadaniami w rozwoju miast. Nowe modele tzw. gospodarki współdzielenia, przerost funkcji turystycznej, jakość życia mieszkańców oraz oczekiwania odwiedzających wymagają poszukiwania kompromisowych rozwiązań.

Stąd też Kraków uczestniczy w projekcie Urbact III pod nazwą Tourism Friendly Cities, zrzeszającego dziesięć miast europejskich jak: Dubrownik, Wenecja, Braga, Genua, czy Utrecht, które pracują nad strategią zrównoważonej turystyki.

W dniach 27-29 stycznia w portugalskiej Bradze spotkali się przedstawiciele miast partnerskich celem podsumowania przeprowadzonych audytów identyfikujących bariery rozwoju turystyki. Miasta przygotowują koncepcję aplikacji o II etap projektu, którego celem jest zarówno wymiana wiedzy i aktywizacja lokalnych grup interesariuszy. Do zadań należy opracowanie narzędzi zrównoważonego rozwoju turystyki, organizacja warsztatów tematycznych dla branży i ustalenie kryteriów przyznawania certyfikatu jakości. Kraków będzie gościł przedstawicieli miast partnerskich projektu we wrześniu 2021 roku.

Projekt jest użyteczny i kompatybilnym z przygotowywanym przez Kraków dokumentem „Polityka turystyki zrównoważonej Krakowa”, który wiosną skierowany zostanie do konsultacji społecznych.