górne tło

Certyfikat “Małopolska - Bezpieczna Turystyka”

Podróżuj bezpiecznie po Małopolsce. Ruszył program Certyfikat „Małopolska – Bezpieczna Turystyka”, którego celem jest zwiększenie zaufania osób odwiedzających Region do obiektów hotelarskich, usług transportowych czy różnego rodzaju atrakcji turystycznych! Od dziś zapraszamy do rejestracji na stronie www.cmbt.pl.

Z badań „Nowe oczekiwania gości hotelowych w czasach COVID-19” przeprowadzonych w maju na zlecenie hotelarzy wynika, że ok. 60% respondentów chce, by powstał powszechnie obowiązujący certyfikat bezpieczeństwa. 1/4 potencjalnych gości nie wskazuje wprawdzie na certyfikat, ale oczekuje, że poziom bezpieczeństwa sanitarnego będzie kontrolowany i potwierdzany przez zewnętrzne służby. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystom odwiedzającym Małopolskę, Krakowska Izba Turystyczna przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego opracowała Certyfikat “Małopolska - Bezpieczna Turystyka” - wskazuje wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Certyfikat “Małopolska - Bezpieczna Turystyka” ma na celu zwiększenie zaufania osób odwiedzających Region do obiektów hotelarskich, usług transportowych czy różnego rodzaju atrakcji turystycznych. W proces certyfikacji włączone zostały instytucje na co dzień odpowiadające za przestrzeganie porządku i bezpieczeństwa tj. m.in. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie oraz Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, co ma na celu jak najlepsze przygotowanie zasad certyfikacji oraz edukację przedsiębiorców. Ponadto Krakowska Izba Turystyki do współpracy przy opracowaniu Certyfikatu „Małopolska Bezpieczna Turystyka” realizowanego przy wsparciu Województwa Małopolskiego zaprosiła:

Polską Organizację Turystyczną,

Narodowym Fundusz Zdrowia Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie,

Kuratorium Oświaty w Krakowie,

Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej w Krakowie,

Państwową Inspekcją Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie,

Małopolską Organizację Turystyczną.

Certyfikatem będą mogły posługiwać się podmioty turystyczne, dla których w obecnym czasie jednym z najistotniejszych celów jest utrzymanie i gwarancja najwyższych standardów sanitarnych, jak również szeroko rozumianego bezpieczeństwa podróżnych i wypoczywających w regionie.

W ramach certyfikacji mogą się zgłaszać przedsiębiorcy oferujący swoje usługi na terenie Małopolski w zakresie obsługi turystów, w następujących kategoriach:

Obiekty noclegowe, restauracje, miejsca oraz usługi działające w tzw. “branży spotkań”

Atrakcje turystyczne

Transport turystyczny

Biura Obsługi Turystów - w tym punkty IT.

Certyfikat będzie promował firmy, miejsca, usługi turystyczne realizowane przy zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa.

Udział w certyfikacji jest dobrowolny, a dzięki wsparciu finansowemu projektu przez Województwo Małopolskie - bezpłatny dla aplikujących przedsiębiorców.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem Certyfikatem Małopolska - Bezpieczna Turystyka będą mogli aplikować przez dedykowaną stronę www.cmbt.pl

 

Dbamy o bezpieczeństwo turystów. Małopolska liderem pod względem liczby obiektów z certyfikatem bezpieczeństwa