górne tło

Premiera pierwszych wyników raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2022”

Pierwsze wyniki 13. edycji raportu „Przemysł Spotkań i Wydarzeń w Polsce 2022” zostały zaprezentowane tradycyjnie podczas Meetings Week Poland. Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej, we współpracy z 8 regionalnymi convention bureaux, partnerami branżowymi m.in. MCK w Katowicach i LCK w Lublinie oraz Rekomendowanymi Organizatorami Kongresów i Podróży Motywacyjnych rokrocznie gromadzi dane dotyczące organizacji spotkań i wydarzeń w Polsce.

Głównym celem opracowania jest identyfikacja liczby oraz wielkości zorganizowanych na terenie Polski w 2021 roku spotkań i wydarzeń (m.in. społecznych, gospodarczych, biznesowych).

Współpraca ze wszystkimi aktywnie działającymi regionalnymi convention bureaux umożliwiła zebranie i przeanalizowanie 6400 spotkań oraz wydarzeń (o 30 proc. więcej niż w roku ubiegłym) dla grup liczących co najmniej 50 osób. Dla przypomnienia w raporcie za 2020 przeanalizowano zaledwie 4,9 tys. wszystkich rodzajów wydarzeń, a w okresie przed pandemicznym opisano 24,5 tys. realizacji (2019).

W porównaniu do 2020 roku w niemal wszystkich miastach widoczny jest wzrost liczby wydarzeń. Prawie 75 proc. wszystkich wydarzeń odbyło się w okresie od września do grudnia 2021. Straty znacząco odrobiła Warszawa, gdzie potencjał przemysłu spotkań jest najwyższy w kraju.

Kolejny rok z rzędu najwięcej w Polsce odbyło się wydarzeń korporacyjnych oraz motywacyjnych (50 proc. i wzrost o 3 proc. w porównaniu do 2020), konferencje i kongresy stanowiły 43 proc. a targi i wystawy – 7 proc.  

Wśród nich najwięcej dotyczyło wydarzeń o charakterze handlowo-usługowym – 37 proc. (wzrost o 4 proc. w porównaniu do 2020),  humanistycznym 18 proc. oraz medycznym 14 proc.

Cieszy fakt, iż wydarzenia w formule stacjonarnej utrzymują się na stałym poziomie (78 proc.), z kolei o 5 proc. mniej odbyło się spotkań wirtualnych – obecnie to 10 proc. Spotkania hybrydowe wzrosły na znaczeniu, odbyło się ich 12 proc. w skali kraju (o 7 proc. więcej niż w roku 2020).

Całościowe wyniki za rok 2021 przekazane przez regionalne convention bureaux oraz rekomendowanych organizatorów zostaną opublikowane w raporcie „Przemysł Spotkań i Wydarzeń w Polsce 2022” w drugiej połowie roku (po premierze międzynarodowego rankingu miast i krajów „ICCA Statistics Report”).

Źródło: https://www.pot.gov.pl/pl/pcb/news/premiera-pierwszych-wynikow-raportu-przemysl-spotkan-i-wydarzen-w-polsce-2022#t