górne tło

Polska utrzymuje swoją pozycję w Rankingu UIA 2022

27 czerwca 2022 UIA (Union of International Assiociations) opublikowała swój ranking „63 International Meetings Statistics Report”, w którym Polska utrzymała swoją pozycję w stosunku do roku poprzedniego. Wśród 96 miast z całego świata w 2021 roku najlepszą pozycję wśród polskich miast uzyskała Warszawa - 39 pozycja z 23 spotkaniami oraz Kraków – pozycja 43 (21 spotkań). Natomiast wśród 52 miast europejskich, polskie metropolie zajęły odpowiednio 22. Warszawa i 26. miejsce Kraków.

Pandemia COVID-19 wywarła ogromny wpływ na światową branżę turystyczną i przemysł spotkań oraz na zachowanie międzynarodowych stowarzyszeń względem organizowanych spotkań i wydarzeń. Sytuacja zmusiła badaczy z UIA do zrewidowania sposobu prezentacji raportu, który obecnie oferuje dwie części prezentujące odpowiednio: wydarzenia, które odbyły się w 2019 roku oraz dane dla wydarzeń, które UIA udało się zgromadzić za rok 2021.

Niniejszy raport pochodzi z bazy danych UIA oraz flagowych publikacji UIA: Kalendarza Międzynarodowych Kongresów oraz Rocznika Organizacji Międzynarodowych. Niektóre spotkania zostały przełożone dwa, a nawet trzy razy; inne, które zostały zaplanowane jako spotkania stacjonarne, musiały odbywać się online lub w formacie hybrydowym. Niektóre kraje dopiero teraz (połowa 2022 r.) znoszą kontrole graniczne dotyczące odwiedzających z zewnątrz, co bardzo utrudniało planowanie spotkań stacjonarnych.  Sytuacja po woli się stabilizuje. Obecnie większość sektorów biorących udział w międzynarodowych spotkaniach miało czas na dostosowanie swoich wymagań i oczekiwań, co do organizacji swoich spotkań i wydarzeń. Takie zmiany pozwalają na przyszłe planowanie, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności w zakresie odroczenia lub zmiany formatu spowodowane przez okoliczności.

„63 International Meetings Statistics Report” uwzględnia 485 157 spotkań zorganizowanych w 262 krajach, w 11 849 miastach, przez 28.065 organizacji międzynarodowych. Zawiera również szczegółowe dane za rok 2019 jako „ostatni dobry rok” przed kryzysem, a także analizę spotkań i wydarzeń odbytych w 2021 roku.

Jak podaje UIA w ciągu ostatnich 20 lat (2002-2021) niekwestionowanym liderem rynku jest Europa, która przyjęła 53 proc. spotkań i wydarzeń, następnie Azja – 22 proc., Ameryki - 17 proc. , Afryka – 4 proc. i Australia/Oceania – 3 proc. Natomiast w samym 2021 roku spotkania i wydarzenia rozłożyły się następująco: Europa przyjęła 55 proc. spotkań i wydarzeń, następnie Azja – 26 proc., Ameryki - 14 proc. , Afryka – 3 proc. i Australia/Oceania – 3 proc.

Podsumowanie za lata 2002-2021 wskazuje iż, na świecie dominują spotkania stowarzyszeniowe skupiające od 101 do 500 uczestników (48,9 proc.), mniejsze - poniżej 100 uczestników skupiają 28,1 proc. rynku, z kolei większe: 501 do 1000 uczestników – 11,7 proc. a 1001 do 3000 – 7,7 proc.

Ponad ¼ spotkań i wydarzeń trwała średnio 3 dni (26,3 proc.), następne w kolejności były wydarzenia 4 dniowe i 3 dniowe - kolejno 19,8 proc. i 18,4 proc., a jednodniowych i pięciodniowych było po ok. 13 proc.

W pierwszej 5. miast w Europie w ostatnim dwudziestoleciu nie znalazło się żadne miasto w Polsce. Najpopularniejszymi miastami dla stowarzyszeń okazały się: Bruksela, Paryż, Wiedeń, Genewa i Londyn. Najwięcej spotkań odbyło się we Francji, Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Jednocześnie warto podkreślić, iż w rankingu za ostatnie 20 lat wśród 30 zaprezentowanych krajów Polska uplasowała się na 23 miejscu, Węgry zajęły 28. lokatę, a Czechy - 29. Ta wysoka lokata to bez wątpienia zasługa całej polskiej branży spotkań i dowód na jej dużą transformację w ostatnim dwudziestoleciu.

Również w 2021 roku Polska z 69 wydarzeniami (spełniającymi kryteria UIA) uplasowała się na 23 miejscu w rankingu światowym (prezentującym 99 państw) oraz na 15 miejscu w Europie wśród 45 państw.

Wśród 96 miast z całego świata w 2021 roku najlepszą pozycję wśród polskich miast uzyskała Warszawa - 39 pozycja z 23 spotkaniami oraz Kraków – pozycja 43 (21 spotkań). Natomiast wśród 52 miast europejskich, polskie metropolie zajęły odpowiednio 22. (Warszawa) i 26.) miejsce (Kraków).

UIA udostępnia pełną treść raportu, na stronie www.uia.org, po zalogowaniu się na profil członkowski.

UIA jest instytutem badawczym oraz centrum dokumentacyjnym, który od ponad 100 lat zbiera i przekazuje informacje o rynku międzynarodowych spotkań stowarzyszeń pozarządowych i organizacji międzyrządowych oraz o kierunkach i trendach w jego rozwoju. Swój ranking „International Meeting Statistics Report” tworzy na podstawie zgromadzonych danych o międzynarodowych spotkaniach spełniających jednocześnie 4 kryteria: trwają co najmniej 3 dni, skupiają min. 300 uczestników, uczestnicy pochodzą z min. 5 krajów, przynajmniej 40 proc. uczestników pochodzi z zagranicy.

Polska Organizacja Turystyczna, z działającym w jej strukturach Poland Convention Bureau, jest członkiem UIA od 2011 roku.  W 2021 roku, Poland Convention Bureau POT, wraz z Thailand Convention & Exhibition Bureau i Seoul Tourism Organisation, było partnerem kompleksowego badania „Wpływ COVID-19 na międzynarodowe spotkania stowarzyszeń”, realizowanego od marca do października 2021 przez UIA wśród 25 000 międzynarodowych stowarzyszeń: https://www.pot.gov.pl/pl/pcb/news/polska-partnerem-badania-uia-2021

Źródło: UIA.org
Opracowała: Aneta Książek