górne tło

Zasady korzystania z przystanków turystycznych na terenie Krakowa

Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa przygotował ulotkę informacyjną dot. zasad korzystania z miejsc ograniczonego postoju dla autokarów turystycznych.

Celem umożliwienia pasażerom opuszczenia lub wejścia do autokaru, kierowca może zatrzymać się wyłącznie w miejscach ograniczonego postoju (do 10 minut) lub na parkingach dla autokarów.

Miejsca ograniczonego postoju dla autokarów turystycznych są oznaczone na terenie miasta znakiem B-35 („zakaz postoju”) z tabliczką o treści np.: „Nie dotyczy autobusów turystycznych do 10 min.” oraz oznaczeniem poziomym „K+R BUS”.

Zapoznaj się z zasadami korzystania z przystanków turystycznych wraz z ich rozmieszczeniem na terenie Krakowa. Ulotka z mapą dostępna jest TUTAJ.