górne tło

Zabytkowa Poczta Główna – hotel z pomysłem i historią w tle

Stojący od lat pustostan, jakim jest dawny Główny Urząd Pocztowy w centrum Krakowa, przepiękny i ikoniczny budynek, wkrótce zyska nowe życie i stanie się hotelem. W planach jest także otwarcie hotelu na mieszkańców i turystów poprzez m.in. ogólnodostępny taras widokowy na dachu, otwarty bar, restaurację, kącik historii Poczty oraz sale koncertowe i konferencyjne.

Monumentalny gmach Poczty Głównej w Krakowie to niezwykle ważny akcent urbanistyczny i krajobrazowy, zlokalizowany w centrum miasta w sąsiedztwie Plant. Budynek jest kolebką historii i kultury Krakowa, jednym z charakterystycznych elementów miasta, co wyraża się choćby w zwyczaju umawiania się na spotkania „pod Pocztą”. Przez wiele lat część budynku pełniła funkcję biurową firmy Orange - aż do 2019 roku, kiedy to Zeitgeist Asset Management odkupił zabytkową nieruchomość z zamiarem przywrócenia jej dawnej świetności, ale także udostępnienia jej z powrotem mieszkańcom miasta.

Inwestorowi zależy, aby budynek przekształcony w hotel, stał się miejscem otwartym i przyjaznym dla mieszkańców. Planuje stworzyć tu m.in. nowy wewnętrzny dziedziniec oraz stylowy bar i restaurację, które będą się mieścić na parterze. Prowadzone są rozmowy na temat uruchomienia części wystawo-muzealnej, poświęconej historii Poczty Polskiej. Na drugim piętrze będą znajdować się przestrzenie, które mogłyby służyć m.in. jako sale konferencyjne lub pomieszczenia na koncerty kameralne lub wystawy. W planach jest również przywrócenie tarasu widokowego, który dawniej znajdował się w miejscu obecnej kopuły. Hotel w standardzie 5* będzie miał około 130 pokoi. Nad całością prac, obejmujących ochronę historycznej tkanki i  rewitalizację obiektu, czuwa zespół architektów z firmy BE DDJM Architekci we współpracy z wybitnymi specjalistami do spraw urbanistyki i konserwacji zabytków.

Adaptacja z poszanowaniem spuścizny historycznej

Zabytkowa konstrukcja Poczty ma być utrzymana i wzmocniona. W gmachu zostały przeprowadzone specjalistyczne badania stratygraficzno-odkrywkowe. W planach nowego właściciela jest m.in. odwzorowanie oryginalnych tynków, co przywróci historyczny wygląd budynku, zatarty czasie ostatnich remontów. Odrestaurowane zostaną relikty tynków szlachetnych z miką, odnalezione na fontowych elewacjach, tynki typu terazzo (służącego do wykonania odlewów dekoracyjnych gzymsów oraz cokołów), jak również pozostałości kamiennych bonii, czyli prostokątnych płyt na elewacji, ozdabiających narożniki oraz przestrzenie między oknami. Dawną świetność odzyska również hol budynku. Pozostałe pomieszczenia, które posiadają elementy historyczne, zostaną zachowane i odrestaurowane. Prawdziwą perełkę stanowi wśród nich sala mieszcząca się na drugim piętrze, która miała charakter reprezentacyjny - to właśnie tu dawniej pracowały tu telefonistki.

Niezwykła historia

Budynek Poczty Głównej jest ważnym obiektem zabytkowego Krakowa. Został zbudowany w latach 1887-1889, zaprojektowany przez Franza Setza i Tadeusza Stryjeńskiego w stylu wiedeńskiego neorenesansu - tzw. renesansu północy. Franz Setz zasłynął z tworzenia architektury budynków pocztowych także we Lwowie, Bielsku-Białej czy w Trieście, które stały się obiektami flagowymi dla kolejnych placówek tego typu. W 1909 roku zamontowano na Wielopolu system Almona Strowgera, który uczynił z obiektu pierwszą automatyczną centralę telefoniczną.

Budynek z czasem zmieniał swoje funkcje, wielokrotnie go przebudowywano w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby funkcjonalne i technologie telekomunikacyjne. Fasada wykończona oryginalnie szlachetnymi tynkami, została zasłonięta innymi materiałami. W latach trzydziestych XX wieku przeprowadzono remont i rozbudowę siedziby poczty wedle projektu Fryderyka Tadaniera, krakowskiego architekta epoki modernizmu. Zlikwidowano neo-renesansowy wystrój i kopułę, dobudowano dwie kondygnacje oraz oficynę z funkcją paczkarni, a fasadę w stylu modernizmu „Wielkiego Krakowa” ozdobiono sztukaterią z kryształowym ornamentem. W epoce PRL-u, w latach 80., na III i IV piętrze poczty powstały we wnętrzach dekoracje, mające nawiązywać do kryształowych zdobień na elewacjach budynku, a w kolejnej dekadzie nadbudowano kopułę budynku głównego. Te i kolejne przebudowy zniszczyły wiele elementów dawnej architektury.