górne tło

MICE podsumowanie roku 2022 - część II

Przeciwdziałanie skutkom pandemii i odbudowa ruchu turystycznego, również w kontekście toczącej się wojny na Ukrainie – to wyzwania, przed którymi stanęliśmy w 2022 roku. Jakie kluczowe inicjatywy i wydarzenia warto podsumować? Co będziemy wspominać w rozmowach o kończącym się już roku? Zapraszamy na drugą część naszego autorskiego podsumowania roku 2022!

  1. Współpraca  z organizatorami konferencji
  2. Wizyty inspekcyjne, fam tripy

Kraków Convention Bureau aktywnie współpracuje z organizatorami międzynarodowych kongresów i konferencji w naszym mieście, współorganizuje famtripy i wizyty inspekcyjne. Nie inaczej było w tym roku.  Przekrój tematyczny wspieranych wydarzeń jest bardzo szeroki, poniżej kilka przykładów.

Współpraca  z organizatorami konferencji

W dniach 29 września–1 października br. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie oraz w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym UJ CM odbyła się siódma edycja międzynarodowego kursu doskonalącego z chorób wewnętrznych – McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM 2022). Nowy, hybrydowy format konferencji spotkał się ze sporym zainteresowaniem, co potwierdza liczba 450 uczestników stacjonarnych z całego świata oraz 600 osób online dziennie. Wykłady były tłumaczone symultanicznie z języka angielskiego na język polski, ukraiński oraz hiszpański. Ponad 40 wykładowców – ekspertów o światowej renomie z Ameryki Północnej i Europy wygłosiło wykłady
i uczestniczyło w panelach dyskusyjnych.

19 Międzynarodowa Konferencja Mechaniki Doświadczalnej ICEM odbyła się w dniach 17-21 lipca 2022 r. w Krakowie, po raz pierwszy w Polsce. Konferencje ICEM organizowane są pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Mechaniki Doświadczalnej EuraSEM i gromadzą uznanych na arenie międzynarodowej ekspertów oraz młodych badaczy w celu wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów pomiędzy zespołami badawczymi i stymulowania  rozwoju współpracy naukowej. Program naukowy ICEM19 obejmował 8 wykładów plenarnych, 14 wykładów „keynote” oraz 139 prezentacji, wygłoszonych przez uczestników z 27 krajów świata. Całkowita liczba stacjonarnych uczestników wydarzenia przekroczyła 200, co należy uznać za znaczący sukces w aktualnej sytuacji.

Międzynarodowa Konferencja Space Climate Symposium organizowana cyklicznie w różnych miejscach świata, po raz pierwszy gościła w Europie Środkowo-Wschodniej, stwarzając niebywałą możliwość udziału większej liczby uczestników z naszego regionu, zwłaszcza studentów z krajów wschodnioeuropejskich, pozwalając im na promowanie własnych badań dotyczących związków słoneczno-ziemskich.

Pod szyldem Termis EU 2022 badacze i naukowcy z całego świata mieli doskonałą okazję nawiązania kontaktów, pogłębienia wiedzy w rozwijającej się dziedzinie inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej. Dzień warsztatów i cztery dni kongresu w ICE Kraków  był czasem bardzo intensywnej pracy dla około 800 uczestników.

W połowie września br. w Krakowie odbyła się doroczna konferencja ACI Customer Experience Global Summit z hasłem przewodnim: Re/humanizing the airport experience. Gospodarzem konferencji organizowanej przez Międzynarodową Radę Portów Lotniczych był Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice. Światowa konferencja ACI Customer Experience to najważniejsza na świecie impreza poświęcona poprawie obsługi użytkowników portów lotniczych, która skupia ponad 400 ekspertów branży lotniczej.

W kwietniu w Auditorium Maximum UJ miała miejsce 29. edycja międzynarodowej konferencji Quark Matter. W hybrydowym wydarzeniu wzięło udział 1010 uczestników: 394 na miejscu oraz 616 zdalnie, reprezentując Europę (54%), Amerykę (28%), Azję (18%) oraz Afrykę (0.2%). Quark Matter skupia się na badaniu własności materii jądrowej poddanej ekstremalnym warunkom niezwykle wysokiej temperatury i gęstości.  Konferencja jest platformą do wymiany doświadczeń między teoretykami
i eksperymentatorami z całego świata. Jeden z wykładów teoretycznym wygłosił Frank Wilczek, laureat Nagrody Nobla z 2004 r.  

Międzynarodowy Kongres Ceramiki w Europie organizowany jest co sześć lat. 9-ta edycja kongresu odbyła się w Centrum Kongresowym ICE Kraków i zgromadziła niemal 1000 delegatów z całego świata. Wydarzenie jest platformą umożliwiającą wymianę informacji na temat idei i wizji przyszłości
w zakresie ceramiki i materiałów nieorganicznych.

Również w ICE Kraków odbył się 30. Międzynarodowy Kongres EAES European Association for Endoscopic Surgery, niezwykle ważne wydarzenie dla środowiska chirurgicznego. Jednym z  wiodących tematów były roboty wykorzystywane w chirurgii, które mogą zacznie obniżać ryzyko operacji.

W dniach 4-8 lipca 2022 w EXPO Kraków miała miejsce 21. Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Ziemniaka EAPR (European Association for the Potato Research). Konferencja odbywa się od 1960 roku co trzy lata, w różnych krajach Europy, po raz pierwszy gościła w Krakowie. Według danych Eurostatu z 2020 roku Polska zajmuje drugie miejsce wśród państw Unii Europejskiej pod względem produkcji ziemniaków. Podczas licznych paneli zostały poruszone wszystkie istotne tematy związane z ziemniakiem: od badań podstawowych i stosowanych, hodowli, doradztwa i aplikacji nowych technologii, do aspektów technicznych i ekonomicznych jego produkcji, przechowywania i przetwórstwa.

European Technical Coatings Congress ETCC gościł w dniach 12-14 lipca 2022 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prezentacje ETCC2022 dotyczyły najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie: farb, lakierów, surowców, materiałów budowlanych, klejów, technologii i koncepcji z nimi związanych.

Konferencja IEEE 12th International Conference Nanomaterials: Applications & Properties zgromadziła około 300 ekspertów z branży nanomateriałów. Zakres tematyczny obrad obejmował  inżynierię materiałową, inżynierię biomedyczną i medycynę, symulacje teoretyczne, elektrochemię, katalizę, cienkie warstwy, charakterystykę i nie tylko.

Zespół Kraków Convention Bureau zaangażowany był także m.in. w pozyskanie bądź realizację:
 VI Polskiego Kongresu Genetyki, International Workshop on Operator Theory and Applications IWOTA 2022, Konferencji neonatologicznej Union of European Neonatal and Perinatal Societies UENPS czy Powertrains, Fuels & Lubricants Conference & Exhibition organizowanej przez SAE International.

 

Wizyty inspekcyjne, fam tripy

3 maja w Centrum Kongresowym ICE Kraków gościliśmy cenioną influencerkę Mariskę Kesteloo – pasjonatkę opowiadania historii, która przemierzyła Polskę kamperem. W 2022 roku znalazła się
w pierwszej 10-tce najbardziej wpływowych innowatorów przemysłu spotkań i w pierwszej 30-stce TOP influencerów branży MICE na LinkedIn. Przy okazji spotkania z Mariską członkowie KRAKÓW NETWORK wzięli udział w wykładzie nt. influence marketingu w branży MICE.

W związku z przygotowaniem lub pozyskiwaniem kongresów na przyszłe lata współorganizowaliśmy wizyty dla organizatorów kongresu ICCA, EAS, ROTARY Club, EPOS, EAES, ACI, APIMONDIA czy Światowej Federacji Luteran.

Współpracując z Travel Bidder zespół KCB zaangażował się w post tour dla zagranicznych organizatorów kongresów z całego świata, zaś współpraca z Zagranicznym Ośrodkiem Polskiej Organizacji Turystycznej w Paryżu zaowocowała w grudniu wizytą w Krakowie 20 przedstawicieli biur specjalizujących się w organizacji podróży biznesowych z rynku francuskiego.