górne tło

Europejski Kongres Mobilności Pracy

Organizowany od 2013 roku w Krakowie Europejski Kongres Mobilności Pracy (EKMP) stał się największym i najbardziej opiniotwórczym wydarzeniem w Unii Europejskiej na temat delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług na jednolitym rynku UE. Kongres ma charakter naukowy i praktyczny. Jego głównym celem jest stworzenie możliwości wymiany doświadczeń między środowiskami: akademickim (prawniczym i ekonomicznym), administracji publicznej, związków zawodowych, polityków i biznesu - pracodawców (przedsiębiorców) delegujących pracowników.

W dniach 24-25 kwietnia 2023 r. roku spotkamy się w przestrzeniach Centrum Kongresowego ICE Kraków, by po raz siódmy porozmawiać o aktualnych problemach i wyzwaniach. Mając na uwadze obecną sytuację polityczną i gospodarczą, tematami wiodącymi będą tym razem mobilność obywateli Ukrainy w ramach swobody świadczenia usług na jednolitym rynku oraz transgraniczne usługi opieki domowej dla osób starszych. Starzenie się społeczeństw państw Unii Europejskiej rodzi ogromne zapotrzebowanie na usługi długoterminowej opieki domowej, które w znakomitej części świadczone są transgranicznie dzięki europejskiej swobodzie świadczenia usług. Liderami w tej dziedzinie stały się polskie firmy. Napływ obywateli Ukrainy, w szczególności tych, którzy korzystają w Polsce z ochrony czasowej, daje możliwość uzupełnienia narastającego niedoboru pracowników w tej branży. Niestety, niektóre państwa członkowskie utrudniają delegowanie obywateli Ukrainy na ich terytorium, naruszając w ten sposób europejski porządek prawny.

Pierwszy dzień EKMP to sesja plenarna, która gromadzi specjalnych gości oraz przedstawicieli wszystkich środowisk na dyskusjach i poszukiwaniu rozwiązań problemów istotnych dla ich przedstawicieli. Wśród prelegentów pierwszego dnia będziemy mieli zaszczyt gościć między innymi Cosmina Boiangiu, Dyrektora Zarządzającego Europejskiego Urzędu Pracy (ELA), Henrika Saugmandsgaarda Øe, b. Rzecznika Generalnego TSUE, Partnera w kopenhaskiej Kancelarii Gorrissen Federspie, prof. Herwiga Verschuerena z Uniwersytetu w Antwerpii oraz Frederica De Wispelaere z Research Institute for Work and Society HIVA-KU Leuven.

Sesji towarzyszy Wioska Ekspertów - specjalnie wydzielona strefa, gdzie przedstawiciele biznesu mogą w kameralnej atmosferze spotkać się i porozmawiać ze specjalistami o bieżących problemach i zagadnieniach prawnych i praktycznych. Wieczorem, na zakończenie pierwszego dnia, planowana jest uroczysta Gala wręczenia nagrody Labor Mobilis.

Program drugiego dnia obejmie kilkanaście praktycznych warsztatów, prowadzonych przez wybitnych ekspertów i prawników, specjalizujących się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych wybranych państw członkowskich UE oraz podatków i prawa europejskiego.

Współorganizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Miastem Gospodarzem ostatnich dwóch edycji był Kraków, a prelegentami m.in. komisarze UE, ministrowie polskiego rządu, europosłowie, urzędnicy Komisji Europejskiej oraz najwybitniejsi europejscy akademicy.

Wnioski o objęcie patronatem kierowane są m.in. do: Parlamentu Europejskiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Głównego Inspektoratu Pracy, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Instytutu HIVA na Uniwersytecie w Leuven, Ambasad: Belgii, Francji, Holandii, Niemiec, Ukrainy.