górne tło

Założycielskie walne zebranie członków Lokalnej Organizacji Turystycznej

24 maja odbyło się założycielskie walne zebranie członków Organizacji Turystycznej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Spotkanie uroczyście otworzyła Anna Korfel-Jasińska – zastępca prezydenta miasta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki podkreślając potrzebę współpracy całej branży turystycznej – Dziękuję państwu za tak duże zaangażowanie w prace nad utworzeniem lokalnej organizacji turystycznej i zrozumienie potrzeby jej powołania. Wierzę, że Organizacja Turystyczna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, która dzięki inicjatywie państwa radnych, pana prezydenta oraz państwa woli, dzisiaj zostanie powołana, będzie skutecznym narzędziem współzarządzania zrównoważoną turystyką w naszym mieście. W mojej ocenie jest to ogromna szansa dla Krakowa.

Tomasz Daros, przewodniczący Komisji Promocji i Turystyki RMK, inicjator z ramienia Komisji RMK powołania lokalnej organizacji turystycznej życzył uczestnikom spotkania „aby lokalna organizacja turystyczna stała się forum wymiany poglądów, doświadczeń, idei, aby praca zaowocowała wieloma wspólnymi projektami”.

Jak podkreślił Robert Piaskowski – pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa ds. kultury, „nie sposób nie ucieszyć się z tak licznej Państwa obecności i tej energii, tak potrzebnej do powołania LOT-u. Ta struktura partnerska jest wielką szansa dla rozwoju turystyki Krakowa”.

38 członków założycieli wyraziło wolę utworzenia w Krakowie lokalnej organizacji turystycznej, wśród nich 23 to podmioty prywatne, a 5 to stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców. Podczas spotkania członkowie założyciele podjęli uchwały o powołaniu stowarzyszenia pod nazwą Organizacja Turystyczna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, przyjęli statut stowarzyszenia oraz wybrali radę stowarzyszenia i komisję rewizyjną.

Stowarzyszenie obecnie jest w procesie organizacji pod względem formalno-prawnym, po którym możliwe będzie poszerzenie grona jego członków.

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważenia turystyki w oparciu o politykę turystyczną Krakowa, w ścisłej współpracy partnerów i interesariuszy rynku turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dla zwiększenia znaczenia sektora zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym miasta i obszaru metropolitalnego, na rzecz osiągnięcia poprawy jakości usług turystycznych.

zalozycielskie LOT