górne tło

Sustainability Measurement Report 2022 – ślad węglowy 61. Kongresu ICCA policzony

Stowarzyszenie ICCA wspólnie z ruchem GDS podsumowało krakowski kongres pod kątem organizacji  wydarzeń w duch zrównoważonego rozwoju.

Całkowity ślad węglowy tCO2e wydarzenia wyniósł t2079.35 (co daje 3053.38 kg CO2e na uczestnika), podobny ślad węglowy generuje przeciętny samochód osobowy przez 2 lata.

Największy ślad węglowy - niemal 90% całości - pozostawiły podróże delegatów; dodatkowo  wygenerowano łącznie 26 ton odpadów.

W podsumowaniu doceniono działania, które pozytywnie wpłynęły na ocenę kongresu w Krakowie. Wśród nich na uwagę zasługują: korzystanie przez delegatów z komunikacji miejskiej, redukcja plastiku w produkcji brandingu, w tym użycie elektronicznych nośników w Centrum Kongresowym ICE Kraków czy wykonanie identyfikatorów kongresowych z biodegradowalnego papieru.  Podczas przerw kawowych i lunchy, używano zastawy wielokrotnego użytku, zachęcano także do korzystania z dyspozytorów wody; goście mogli spróbować sezonowych lokalnych owoców i słodkości nie pakowanych w plastik, w przestrzeni kongresowej obecne były kosze do segregacji śmieci oraz żywe rośliny. Zorganizowano także bieg charytatywny, z którego dochód zasilił konto Polskiej Akcji Humanitarnej.

Jedna trzecia programu kongresu dotyczyła tematyki zrównoważonego rozwoju, zaproponowano bogaty lokalny program CSR, stworzono strefę Welness a także zaangażowano firmę o charakterze społecznym Rock Your Business. 

Autorzy raportu wskazali też obszary, nad którymi warto popracować: poprawne oszacowanie  zapotrzebowania na żywność, aby uniknąć jej wyrzucania, wykorzystanie lokalnych produktów w menu i w dekoracjach (np. unikanie egzotycznych kwiatów) a także dostarczanie bardziej szczegółowych danych dotyczących np. elementów produkcji kongresu czy żywności.

Raport dostępny tutaj

raport icca slad weglowy

icca performance

 key siccess 1key success