górne tło

Znamy nowych Ambasadorów Kongresów Polskich!

21 marca br., podczas uroczystej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich w Katowicach wyróżniono przedstawicieli świata nauki, gospodarki i biznesu, którzy przyczynili się do pozyskania dla Polski międzynarodowych wydarzeń kongresowych. Wśród nagrodzonych znajduje się 5 osób współpracujących z Kraków Convention Bureau.

Podczas gali, która odbyła się w Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA, uhonorowano:

 1. Prof. dr hab. Małgorzata Barańska, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 2. Prof. dr hab. Aleksander Bursche, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
 3. Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska – Kołaczyk, Prorektor ds. nauki, Szkoła Nauk o Języku i Literaturze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. Dr hab. n. med. Andrzej Mariusz Fal, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA/Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
 5. Prof. dr hab. Magdalena Frąc, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
 6. Dr Paweł Gajdzis, Uniwersytecki Szpital Kliniczny/Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 7. Pani Małgorzata Grobelna, Fundacja JiM
 8. Prof. dr hab. inż. Marek Gzik, Politechnika Śląska – obecnie Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 9. Dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 10. Dr hab. Anna Jupowicz - Ginalska, prof. UW, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski
 11. Dr hab. Justyna Kowalska, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 12. Prof. dr hab. Barbara Kożusznik, Uniwersytet Śląski
 13. Prof. UAM dr hab. Agnieszka Kryszczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut - Obserwatorium Astronomiczne - dyrektor,
 14. Dr n. med. Jacek Mazek, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Grucy w Otwocku
 15. Pani Agnieszka Pleti, Fundacja Poland Business Run
 16. Prof. dr hab. Magdalena Rudzińska, Kierownik Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Uniwersytet Przyrodniczy im. Augusta Cieszkowskiego
 17. Dr Barbara Smorczewska, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach
 18. Dr hab. inż. Marek Szostak, prof. PP, Politechnika Poznańska/Stowarzyszenie Rotopol
 19. Dr hab. inż. Janusz Walo, prof. Uczelni, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
 20. Pan Piotr Węgrzyn, Fundacja Candela
 21. Pan Łukasz Wilczyński, Europejska Fundacja Kosmiczna
 22. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zagórski, Założyciel Grupy Medycznej OCHO

Organizatorami Gali byli Polska Organizacja Turystyczna – Poland Convention Bureau, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce oraz Śląska Organizacja Turystyczna.

Tegoroczne wydarzenie odbyło się w  Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA - unikatowej postindustrialnej przestrzeni w Katowicach, które już po raz trzeci gościły wydarzenie, Poprzednie Gale AKP odbywały się w tym mieście w latach 2015 i 2019.

Gala Ambasadorów Kongresów Polskich jest kluczowym wydarzeniem programu Ambasadorów Kongresów Polskich, który realizowany jest wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną
i Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Wydarzenie integruje przedstawicieli branży spotkań, świata nauki i biznesu.

Od lat program służy promowaniu Polski jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji. Jego celem jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu takich imprez do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż.

Ambasadorzy to osoby, które poprzez działalność w dziedzinach biznesu, nauki, kultury czy sportu, promują w międzynarodowych środowiskach wiedzę o atutach naszego kraju, przyczyniające się do decyzji o wyborze Polski na miejsce następnego międzynarodowego wydarzenia. Do tej pory tytuł Ambasadora Kongresów Polskich otrzymało ponad 320 osób.

Laureatów wybiera Kapituła, która bierze pod uwagę szereg czynników i kryteriów. Można do nich zaliczyć między innymi przynależność do międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji, liczbę zorganizowanych i planowanych międzynarodowych kongresów, konferencji, czy seminariów, brana jest pod uwagę także ogólna ocena kandydatury.

Więcej informacji na: https://skkp.org.pl