górne tło

Należymy do...

 

 

 

International Congress and Convention Association  International Congress and Convention Association (ICCA) to organizacja istniejąca od 1963 roku. Członkami ICCA, zrzeszającej obecnie 900 podmiotów, firm oraz organizacji działających w turystyce biznesowej z 86 krajów, są przedstawiciele branży turystyki biznesowej z całego świata. Każdego roku stowarzyszenie organizuje szereg warsztatów, szkoleń i konferencji, mających na celu ciągły rozwój członków. Ponadto ICCA dysponuje największą bazą klientów organizujących międzynarodowe spotkania i kongresy oraz bazą cyklicznych spotkań biznesowych, dostępną tylko dla zrzeszonych w organizacji podmiotów. Co roku prowadzi także badania turystyki biznesowej na świecie, w których od kilku lat uczestniczy Kraków.

Członkostwo w ICCA przynosi nie tylko duży prestiż, ale  także istotne korzyści promocyjno-reklamowe. Daje szansę na pozyskanie wielu znaczących kongresów, konferencji i innych wydarzeń dla Krakowa.

 

member  Organizacja Turystycznego Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. To stowarzyszenie dysponujące skutecznymi narzędziami do realizacji wspólnych projektów, które poprawią kondycję rynku turystycznego w Krakowie. Głównym celem powołania organizacji jest sprawna realizacja przez Kraków zadań wynikających z rekomendacji „Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028”.Organizacja Turystyczna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa” działa w oparciu o Prawo o stowarzyszeniach, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji wynikającej z art. 4 ust. 2 ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej (POT). Krakowska organizacja wpisuje się w system zarządzania turystyką w Polsce, do którego należą: Polska Organizacja Turystyczna, Regionalne Organizacje Turystyczne oraz Lokalne Organizacje Turystyczne.

 

gds logoGDS Movement jednoczy profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem destynacjami turystycznymi. Jego główną misją jest wspieranie miast w tworzeniu strategii zrównoważonego rozwoju. Ruch GDS rozwinął się z Global Destination Sustainability Index, którego korzenie sięgają 2010 roku. Jest to wiodący na świecie program benchmarkingowy, poświęcony wynikom destynacji w zakresie gospodarki turystycznej oraz zrównoważonego rozwoju. Obecnie GDSM zrzesza ponad 100 miast z całego świata.

 

city destination Od 31 marca 2022 roku City Destinations Alliance (CityDNA) to nowa nazwa organizacji znanej wcześniej jako European Cities Marketing (ECM). Organizacja ułatwia wymianę informacji i doświadczeń związanych z tematem turystyki miast pomiędzy członkami stowarzyszenia. To Sojusz biur turystycznych, Convention Bureaux i organizacji marketingu miejsc w Europie. Sprzyja również tworzeniu nowych projektów, które zacieśniają kontakt oraz współpracę pomiędzy Miastami. Organizacja pracuje nad DNA miast i jest zaangażowana w zrównoważoną, integracyjną i odpowiedzialną gospodarkę turystyczną, która przynosi korzyści ludziom i planecie. Jest czymś więcej niż tylko siecią. Wizją City DNA jest, aby wszystkie miasta w Europie rozkwitały jako wspaniałe miejsca do życia, pracy, spotkań i odwiedzin. City Destinations Alliance jest tworzone dla członków i przez członków. Obecny kształt Stowarzyszenia umożliwia powiększenie forum wymiany doświadczeń o część konferencyjną, interesującą nas szczególnie w kontekście działalności w strukturach Urzędu Miasta Krakowa Krakow Convention Bureau uczestniczy cyklicznie w pracach tego stowarzyszenia m.in. poprzez: reprezentowanie Miasta Krakowa podczas konferencji i Dorocznego Spotkania stowarzyszenia, uczestniczenie we wspólnych projektach dotyczących turystyki i kampanii turystyki biznesowej.

 

Polska Organizacja Turystycznalogo 2022/2023

Polska Organizacja Turystyczna (POT) jest jedną z ponad 200 działających na świecie narodowych organizacji turystycznych. Jej głównym celem jest wypromowanie Polski w kraju i zagranicą jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, zwłaszcza pod względem kulturowym, z dużym naciskiem na tożsamość narodową.  Ponadto w swojej działalności POT koncentruje się na wzmacnianiu wizerunku kraju nowoczesnego z wysokimi i korzystnymi standardami usług. Organizacja realizuje swoje cele na poszczególnych rynkach poprzez przedstawicielstwa (zagraniczne ośrodki tzw. ZOPOT-y) w 14 krajach świata - Austria, Belgia, Chiny, Francja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Niemcy, USA, Rosja, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Ukraina.

Od lipca 2015 roku Kraków Convention Bureau posiada certyfikat rekomendacji POT.

 

Kraków Network

Jesteśmy członkiem Kraków Network. Celem inicjatywy Kraków Network jest tworzenie silnej grupy biznesowej z różnych sektorów branży turystycznej, której działania wpłyną na zwiększenie liczby wydarzeń biznesowych realizowanych w stolicy Małopolski. Organizatorem cyklu jest miejska spółka Kraków5020.