górne tło

Dziękujemy za udział w warsztatach!

Ogromnie dziękujemy za tłumne przybycie na warsztaty grantowe!

W trakcie trzeciego spotkania w ramach Kraków Impact zobaczyliśmy jak funkcjonuje w Szwajcarii system pracy Convention Bureaux ze przemysłem spotkań. Trudno nie zgodzić się, że z biegiem lat wypracowano w Genewie spójną strategię, która przynosi efekty. Te dobre praktyki chcemy dzięki projektowi przenieść na grunt Polski.

Niemożność przeniesienia tego systemu 1:1 sprawia, że potrzebujemy czasu i dialogu by również w Grodzie Kraka można było wprowadzić dobre pratyki oparte na ustalonej przez wszystkich zainteresowanych strategii. Dyskusja, która wywiązała się podczas dyskusji panelowej zarysowała tematy nad którymi Krakowskie Biuro Kongresów będzie w najbliszym czasie pracować. Państwa uwagi są dla nas bardzo cenne i z pewnością odniesiemy się do nich jak najszybciej, użyjemy do tego strony internetowej projektu i strony biura kongresów.

 

Raz jeszcze dziękujemy za przybycie i wkład w lepsze pozyskiwanie międzynarodowych wydarzeń!

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

dolne t�o