górne tło

Telefony alarmowe:

Policja: 997

Pogotowie ratunkowe: 999

Straż pożarna: 998

Numer alarmowy (z telefonów komórkowych): 112

Straż Miejska: 986

Informacja medyczna: 12 661 22 40

Interwencja Toksykologiczna w Sytuacjach Nagłych: 12 411 99 99

Kierunkowy do Polski: 0048

Kierunkowy do Krakowa: 12

dolne t�o