Ambasadorowie Kongresów Polskich 2017

8 maja br. podczas posiedzenia kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich dołączyło 17 nowych, wybitnych osobistości reprezentujących środowisko naukowe i biznesowe, w tym 4 z Krakowa! Do tej pory tytuł Ambasadora Kongresów otrzymało 238 osób, w tym ponad 40 z Krakowa i Małopolski.

 

Ambasadorowie Kongresów Polskich 2017
Fot. www.pot.gov.pl

Tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich z Krakowa otrzymali: prof. dr hab. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Czesław Lang, Lang Team Sp. Zo.o., prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski, UJ CM Instytut Pediatrii, dr n. med. lek. stom. Maciej Żarow, DENTIST.

Spotkanie z laureatami i dyplomy uznania zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, która odbędzie się 14 września br. w Centrum Kongresowym ICE Kraków!

Program Ambasadorów Kongresów realizowany jest wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową - Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce i ma na celu wyróżnienie w sposób szczególny osób, które aktywnie i z wielkim zaangażowaniem pozyskują coraz to nowe kongresy dla Polski. Reprezentując nasz kraj w różnych strukturach międzynarodowych Ambasadorowie Kongresów wykorzystują swoje szerokie i znaczące kontakty do promocji naszego kraju, jego kultury a także zdobyczy naukowych.

W wyniku dyskusji i głosowania Kapituły 17 osób dołączyło do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich:

 1. Grzegorz Borowski, Fundacja infoShare
 2. Prof. dr hab. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 3. Prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, Akademia Morska w Gdyni
 4. Prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Zakład Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji
 5. Czesław Lang, Lang Team Sp. Zo.o.
 6. Prof. dr hab. Jan Malicki, Biblioteka Śląska
 7. Prof. dr hab. Józef Modelski, Politechnika Warszawska, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
 8. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Ochała, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM
 9. Andrzej Ociepa, Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
 10. Prof. dr hab. Marek Pajek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 11. Prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 12. Prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski, UJ CM Instytut Pediatrii
 13. Dr inż. Włodzimierz Strupiński, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
 14. Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 15. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, II Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i nowotworów układu pokarmowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie
 16. Dr n. med. lek. stom. Maciej Żarow, DENTIST
 17. Dr hab. Jolanta Żyśko, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

Kapituła obradowała w składzie:

 1. Dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Małgorzata Bartosik, Acting CEO, European Wind Energy Association
 3. Dr Krzysztof Celuch, Kierownik Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej
 4. Dr Jerzy Chmiel, Prezydent Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej
 5. Paula Fanderowska, Wiceprezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce
 6. Prof. dr. hab. Janusz Lipkowski , Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
 7. Ewa Mańkiewicz–Cudny, Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT - Naczelna Organizacji Techniczna (głos oddany drogą elektroniczną)
 8. Wojciech Maria Marchwica, Pełnomocnik Dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina ds. Wizerunku Chopina/ Instytut Muzykologii UJ
 9. Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski, Prezes Fundacji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” oraz Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
 10. Jan Mazurczak, Prezes zarządu Poznań Convention Bureau (głos oddany drogą elektroniczną)
 11. Prof. dr. hab. inż. Marek Pawelczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Politechnika Śląska, Przewodniczący Kapituły AKP
 12. Elżbieta Penderecka, Prezes Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena (głos oddany drogą elektroniczną)
 13. Małgorzata Przygórska – Skowron, Kierownik referatu Biuro Kongresów/Krakow Convention Bureau
 14. Ireneusz Węglowski, Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (głos oddany drogą elektroniczną)
 15. Piotr Wilczek, Przewodniczący Rady Programowej SKKP (głos oddany drogą elektroniczną)

Pokaż metkę
Autor: KCB
Osoba publikująca: NATALIA KULEC-GREŃ
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
POLECAMY