Kapituła Programu AKP wybrała Mecenasów i Ambasadorów Kongresów Polskich 2020

Z uwagi na sytuację epidemiczną tegoroczne głosowanie Kapituły Ambasadorów Kongresów Polskich odbyło się korespondencyjne. Głosy zostały z złożone do Sekretariatu Programu (PCB POT), a następnie zbiorczo potwierdzone podczas spotkania online przeprowadzonego w dniu 2 czerwca br.

Kapituła Programu AKP wybrała Mecenasów i Ambasadorów Kongresów Polskich 2020
Fot. AKP/POT

W wyniku głosowania grono wyróżnionych zostało poszerzone o 21 nowych Ambasadorów Kongresów Polskich oraz czterech Mecenasów Kongresów Polskich.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową - Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Równolegle do Programu Ambasadorów Kongresów Polskich działają Lokalne Kluby Ambasadora Kongresów, których celem jest wsparcie świata nauki i branżowych organizacji, starających się o pozyskiwanie międzynarodowych konferencji i wydarzeń do miast i regionów objętych działaniem klubu.

Tytułem Ambasadora Kongresów Polskich wyróżniane są osoby, które aktywnie promują Polskę, jako miejsce organizacji spotkań i konferencji poprzez aktywną działalność w międzynarodowych stowarzyszeniach.

Warunkiem otrzymania honorowego tytułu Ambasadora Kongresów jest pozyskanie co najmniej jednego wydarzenia o skali międzynarodowej dla Polski w przeciągu ostatnich 3 lat oraz przekonanie Kapituły o swoim zaangażowaniu na rzecz promocji Polski. Działalność na rzecz organizowania wydarzeń w Polsce nie może jednak wynikać bezpośrednio z obowiązków zawodowych kandydata.

Mecenas Kongresów Polskich jest natomiast formą uhonorowania i docenienia roli sponsora wspierającego organizowane spotkanie czy wydarzenie.

Zgodnie z Regulaminem Programu AKP prawo zgłaszania kandydatów mają członkowie Kapituły AKP, jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, uczelnie i szkoły wyższe, stowarzyszenia i organizacje naukowe, instytucje kulturalne, organizacje gospodarcze i samorządowe, Polska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”, regionalne convention bureaux oraz osoby wcześniej uhonorowane tytułem Ambasadora Kongresów Polskich.

W głosowaniu korespondencyjnym wzięło udział siedemnastu członków Kapituły AKP:

Katarzyna Cioch, Prezes MAM Medical Assosiation Management

Gheorghe Marian Cristescu, Prezes zarządu Polski Holding Hotelowy

Mateusz Czerwiński, Wiceprezes Warsaw Convention Bureau

Paula Fanderowska, Prezes SKKP, Zastępca dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków 

Michał Fijoł, Członek zarządu ds. handlowych PLL LOT

Dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik, Prodziekan ds. Kształcenia, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

Aneta Książek, Kierownik sekcji Poland Convention Bureau POT, Sekretarz Kapituły Programu AKP

Prof. dr hab. Krzysztof A. Makowski, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski, Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Nauk Historycznych UMK

Prof. dr hab. inż. Józef Modelski, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Politechnika Warszawska

Alicja Omięcka, Prezes Zarządu Energa Centrum Usług Wspólnych Sp z o. o.

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Politechnika Śląska, Przewodniczący Kapituły Programu AKP

Agnieszka Szymerowska, Prezes Convention Bureau Wrocław

Ireneusz Węgłowski, Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Sabrina Żymierska, Członek Zarządu SKKP, Dyrektor Grupy Obiektów Kongresowych i Eventowych, Grupa MTP

W spotkaniu online w dn. 3 czerwca br. wzięli udział Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Przewodniczący Kapituły Programu AKP (Gliwice) oraz przedstawicielki organizatorów Programu AKP:

Paula Fanderowska, Prezes SKKP, Zastępca dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków Michał Fijoł, Członek zarządu ds. handlowych PLL LOT (Kraków)

Aneta Książek, Kierownik sekcji Poland Convention Bureau POT, Sekretarz Kapituły Programu AKP (Warszawa)

Sabrina Żymierska, Członek Zarządu SKKP, Dyrektor Grupy Obiektów Kongresowych i Eventowych, Grupa MTP (Poznań)

Kapituła Programu AKP miała bardzo trudne zadanie, zarówno na fakt technicznego przeprowadzenia głosowania (brak spotkania na żywo), jak również z uwagi na wyrównany poziom kandydatów, co zaowocowało pozycjami ex aequo i poszerzeniem finałowej listy. Podobna sytuacja miała miejsce w roku 2013.

Uczestnicy spotkania online jednogłośnie podkreślili wyjątkowość tegorocznej edycji, do której łącznie zostało zgłoszonych 31 kandydatur.

Finalnie Kapituła wyłoniła:

4 Mecenasów, podkreślając, iż w dobie, gdy wydarzenia wspierane są bardziej powściągliwie, rola sponsora jest kluczowa i wymagająca specjalnego wyróżnienia ze strony członków Kapituły Programu,

21 nowych Ambasadorów Kongresów Polskich, którzy nie tylko wykazali się realizacją co najmniej jednego wydarzenia o skali międzynarodowej dla Polski w przeciągu ostatnich 3 lat, ale również pozyskali wydarzenia na kolejne lata oraz są zaangażowani na rzecz promocji Polski.

 Tytuł Mecenasa Kongresów Polskich trafił w tym roku do:

FX Ekspert Marcin Wenus (Comparic.pl Portal Inwestycyjny)
Comparic.pl to największy portal internetowy o tematyce finansowej oraz ekonomicznej w Polsce. Wspiera wydarzenia docierając do potencjalnych zainteresowanych oraz sponsorów.
 

Novartis Poland Sp. z o. o.
Wieloletni partner wydarzeń z zakresu dermatologii, ale także alergologii i hematologii.
 

Olimp Laboratories Sp. z o.o.
Od lat współpracuje na wielu płaszczyznach z jednostkami naukowo-badawczymi, związkami sportowymi, czy sportowcami. Realizowane wspólnie projekty, pozwalają na przełamywanie barier, stwarzanie nowych powiązań ze sferą badawczo-rozwojową i zwiększanie liczby wdrożeń innowacyjnych rozwiązań.
 

PKN Orlen SA 
PKN Orlen jest najbardziej rozpoznawalną marką wśród działających w Polsce sponsorów sportowych.

Kapituła Programu AKP zdecydowała również o przyznaniu tytułów Ambasadorów Kongresów Polskich. Laureatami konkursu zostali:

dr n. med. Szymon Bakalczuk, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

dr hab. Natalia Bloch, Instytut Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Krzysztof Celuch, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu/ Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie

dr hab. Artur Jarmołowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

mgr inż. Jan Kawaler, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, Politechnika Poznańska

dr hab. n. farm. Michał Markuszewski, Gdański Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Klinika Neurologii Rozwojowej Katedra Neurologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Marta Misiuk – Hojło, Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

mgr inż. Sławomir Olejnik, Fundacja Polska Innowacyjna

dr hab. inż. Józef Pacyna, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

mgr Paweł Panczyj, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL)

dr hab. Jan Pomorski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. n. med. Piotr Richter, I Katedra Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

mgr Dariusz Starowicz, StarComp Dariusz Starowicz / Fundacja Invest Cuffs

dr hab. Piotr Sula, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. n. med. Tomasz Urbanek, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyń Angiologii i Flebologii , Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dr hab. inż. Adam Weintrit, Uniwersytet Morski w Gdyni

dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz, Politechnika Gdańska

Laureaci Programu Ambasadorów Kongresów Polskich mogą aplikować do Narodowego Programu Wsparcia dla Przemysłu Spotkań. Narodowy Program Wsparcia dla Przemysłu Spotkań to wspólna inicjatywa Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskich Linii Lotniczych LOT, skierowana do najbardziej aktywnych Ambasadorów Kongresów oraz przedstawicieli miast i regionów. Bilety lotnicze, o które mogą wnioskować, umożliwią im dotarcie z kongresową ofertą Polski do decydentów, tj. właścicieli międzynarodowych wydarzeń.

Oficjalne spotkanie z laureatami i wręczenie tytułów Ambasadora oraz Mecenasa Kongresów Polskich odbędzie się podczas uroczystej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, która odbędzie się w dn. 7 października br. w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.

pokaż metkę
Autor: AKP/POT
Osoba publikująca: NATALIA KULEC-GREŃ
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
POLECAMY