Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 604 pasujących obiektów:
W związku z licznymi informacjami prasowymi, a nade wszystko opublikowanym przez tzw. Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej stanowiskiem w kwestii odwołania Pani M. Ziółkowskiej ze stanowiska dyrektora Bunkra Sztuki, pragnę zdementować pojawiające się w tej kwestii insynuacje i pomówienia.
Od 1 kwietnia na terenie Gminy Miejskiej Kraków obowiązuje wyższa dotacja dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż samorząd. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa podjętą 24 stycznia 2018 r. stawka ta została podniesiona ze 115 do 120 proc. Dzięki tej polityce miasta rośnie liczba miejsc w publicznych przedszkolach niesamorządowych, tzw. „za złotówkę”.
Radni z Komisji Budżetowej opiniowali szereg uchwał zmieniających budżet miasta na 2018 r. Jednak jedną z ważniejszych opinii była pozytywna opinia w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego.
Oddział Muzeum Historycznego „Dzieje Nowej Huty” oraz Muzeum PRL-u mają być połączone w jedną całość. Pomysł, którego autorem był radny Tomasz Urynowicz, został poparty przez Komisję Kultury i Ochrony Zabytków.
Edukacyjny projekt Gminy Miejskiej Kraków „Eko-Logiczni” otrzymał od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotację w wysokości 50 tys. zł – pieniądze zostaną przeznaczone na organizację zajęć laboratoryjnych i warsztatów dla uczniów krakowskich szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych.
Podczas sesji 28 marca radni podjęli decyzję w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie. Dofinansowanie pozwoli na doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w sprzęt i aparaturę medyczną.
Na sesji 28 marca Rada Miasta Krakowa przyjęła projekty uchwał dotyczących przyjęcia programu osłonowego dla osób, które przeprowadzają trwałą zmianę systemu ogrzewania na system ekologiczny – opartego na paliwie stałym oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.
Już za nieco ponad dwa lata mieszkańcy oraz turyści odwiedzający Kraków i Małopolskę, będą mogli aktywnie wypocząć w Przylasku Rusieckim. To właśnie tam, na znajdujących się w krakowskiej Nowej Hucie terenach poprzemysłowych, powstanie nowoczesne miejsce wypoczynku z kąpieliskiem nadzorowanym przez ratownika oraz piaszczystą plażą i ścieżkami, z których będą mogli korzystać zarówno piesi, jak i rowerzyści. Nie zabraknie też atrakcji dla seniorów oraz rodziców, szukających ciekawych propozycji wypoczynku dla swoich pociech – w pięknym otoczeniu przyrody.
data: piątek, 23 marca godzina: 10.00 miejsce: urząd marszałkowski, ul. Basztowa 22, pok. 124 Zapraszamy na podpisanie umowy gwarantującej przyznanie unijnej dotacji na budowę nowoczesnego miejsca wypoczynku z kąpieliskiem w Przylasku Rusieckim, które odbędzie się w piątek, 23 marca o 10.00 w gabinecie marszałka Jacka Krupy (urząd marszałkowski, ul. Basztowa 22, pok. 124). W wydarzeniu z udziałem prezydenta Jacka Majchrowskiego będą również obecni: marszałek Jacek Krupa, Grzegorz Lipiec z zarządu województwa oraz Artur Paszko, prezes spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości SA. Monika Chylaszek Rzecznik Prezydenta Miasta
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w okresie od 14 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod nazwą „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.