I Krakowski Kongres Turystyki Medycznej

Urząd Miasta Krakowa przy współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz ZIZ Centrum Edukacji zapraszają na I Krakowski Kongres Turystyki Medycznej, który odbędzie się w dniach 13-14 października w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

I Krakowski Kongres Turystyki Medycznej
Fot. W. Majka

Wykorzystanie potencjału medycznego w budowie produktów turystycznych to jedno z zadań określonych w Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020. Zgodnie ze strategią: Celem zadania jest zbudowanie i spakietowanie oferty leczniczej, dostępnej w mieście, dla klienta zewnętrznego. Pilotażowa konferencja pomoże ocenić jakie szanse i wyzwania stawia miastu turystyka medyczna. Prelegenci to doświadczeni specjaliści z branży medycznej i turystycznej, którzy poruszą szerokie spektrum tematyczne. Przybliżą, między innymi, oczekiwania zagranicznych klientów, umiejscowią Polskę oraz kraje sąsiadujące na  europejskim rynku turystyki medycznej. Potencjał usług medycznych, rehabilitacyjnych, uzdrowiskowych miasta wydaje się być znaczny, liczymy zatem na aktywny udział w konferencji, która będzie punktem wyjścia dla dalszych działań związanych z promocją turystyki medycznej miasta i regionu.

Patronami wydarzeniami są  Polska Organizacja Turystyczna, Krakowska Izba Turystyki, Małopolska Organizacja Turystyczna oraz Polskie Stowarzyszenie Turystyki Medycznej.

O otwarciu systemu rejestracji poinformujemy wkrótce.

Wstępne zagadnienia :

Mobilność personelu medycznego i pacjentów w Unii Europejskiej – szanse – zagrożenia – realia

Funkcjonowanie dyrektywy o transgranicznej opiece zdrowotnej w warunkach polskich

Odpowiedzialność za szkody na zdrowiu w stosunku do pacjentów - cudzoziemców

Jakość obsługi pacjenta jako kryterium wyboru świadczeniodawców

Oczekiwania pacjentów a możliwości ich spełnienia  przez szpitale

Możliwości stomatologii XXI wieku - oczekiwania turystyki dentystycznej

Jak skutecznie pozyskiwać pacjentów z zagranicy

Miejsce Polski na europejskim rynku turystyki medycznej

Raport na temat stanu turystyki medycznej w Krakowie – prezentacja wniosków z badania

„Eksportowe”  osiągnięcia i innowacje krakowskiej medycyny

Doświadczenia szpitali miejskich w świadczeniu usług medycznych dla obcokrajowców

Prezentacja miast partnerskich Krakowa w zakresie doświadczeń w branży turystyki medycznej - doświadczenia Węgierskie, Czeskie,  Słowackie, Niemieckie, Ukraińskie

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MONIKA POPIOŁEK
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
POLECAMY