6013 spotkań biznesowych w Krakowie – raport „Branża spotkań w Krakowie 2017” opublikowany!

W 2017 roku zorganizowano w mieście ponad 6 tys. spotkań i wydarzeń, co stanowi wzrost o 14% w stosunku do poprzedniego roku. Znakomitym wskaźnikiem jest udział kongresów i konferencji na poziomie 73% wszystkich spotkań w mieście.

6013 spotkań biznesowych w Krakowie – raport „Branża spotkań w Krakowie 2017” opublikowany!
Fot. KCB

W spotkaniach i wydarzeniach w Krakowie w 2017 roku uczestniczyło ponad 632 tys. osób. W kongresach i konferencjach brało udział ponad 355 tys. osób, co stanowiło prawie 57% ogółu uczestników. Dowodzi to wzrostu udziału uczestników konferencji i kongresów w łącznej liczbie gości o 16 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego roku i potwierdza słuszność hasła „Kraków miastem kongresów”. Trzeba podkreślić, że wśród uczestników kongresów i konferencji najwięcej osób zgromadziły imprezy o tematyce medycznej (ponad 20%). Przeciętna długość imprez to 1,69 dnia, ale spotkania międzynarodowe trwały dłużej, średnio ponad 2 dni.

Jeśli chodzi o sezonowość, to największą liczbę imprez odnotowano w miesiącach wiosennych (w kolejności: czerwiec – 729 imaj – 688) oraz w październiku (683). W tym ostatnim miesiącu przybyło do miasta najwięcej uczestników (ponad 139 tys.). Podkreślenia wymaga fakt, że w październiku miasto gościło 31% wszystkich uczestników imprez międzynarodowych. Najważniejszymi zleceniodawcami imprez w Krakowie w 2017 roku były przedsiębiorstwa (prawie ¾). Ujęcie branżowe wskazuje na kluczową rolę branży handlowo-usługowej, dla której zorganizowano ponad ⅓ wszystkich spotkań i wydarzeń w 2017 roku. Jeśli chodzi o gestorów, to ponad 80% imprez odbyło się w krakowskich hotelach. W tym kontekście istotną informacją jest fakt, że poszerzona została oferta obiektów dysponujących salami konferencyjnymi (wzrost liczby obiektów o 1,2%, liczby sal o 1%). Były to przede wszystkim hotele o wysokim standardzie, otwarte w centrum miasta. Należy podkreślić, że poprawie uległy wszystkie wskaźniki dotyczące infrastruktury branży spotkań i wydarzeń w Krakowie.

Podsumowując rok 2017, należy podkreślić awans o 11 pozycji miasta w rankingu ICCA. 54. miejsce na świecie uzyskane dzięki przeprowadzeniu w Krakowie 45 spotkań stowarzyszeń, o charakterze cyklicznym, spełniających wszystkie wymogi ICCA, dowodzi uznawania miasta za atrakcyjną destynację dla przemysłu spotkań.

Pełna treść raportu „Branża spotkań w Krakowie 2017” dostępna tutaj.

Pokaż metkę
Autor: KCB
Osoba publikująca: Daniel Łapaj
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
POLECAMY