Konferencja „Managing Sustainable Tourism Growth in Europe” w Krakowie

6 lutego 2019 roku w Krakowie odbędzie się Konferencja „Managing Sustainable Tourism Growth in Europe”, której organizatorem jest European Travel Commission, a partnerami Miasto Kraków oraz European Cities Marketing. Gospodarzem wydarzenia połączonego z czwartym dorocznym posiedzeniem grup operacyjnych European Travel Commission jest Polska Organizacja Turystyczna.

Konferencja „Managing Sustainable Tourism Growth in Europe” w Krakowie
Fot. KCB

Zrównoważony rozwój w turystyce i wyzwania z nim związane to jednak zagadnienia bardzo skomplikowane i wymagające sprawnego i skutecznego współdziałania wszystkich interesariuszy.  European Travel Commission  poprzez organizację konferencji włącza się w dyskusję dotyczącą zrównoważonego rozwoju, która już została zainicjowana m.in. w Polsce. Dodatkowo celem konferencji jest stworzenie forum wymiany wiedzy, informacji i dobrych praktyk, które pozwolą na wypracowanie strategii i rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki.

Wśród mówców znajdą się m.in. przedstawiciele Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), Airbnb, CLIA Europe (Cruise Lines International Association), firm badawczych, uniwersytetów i branży.

W dwóch kolejnych dniach przedstawiciele europejskich narodowych organizacji turystyki, zrzeszonych w European Travel Commission, będą pracować nad planem projektów badawczych na rok 2019 oraz kolejnymi etapami wdrożenia dokumentu Strategy Horizon 2022. Ponadto kontynuowany będzie temat zrównoważonego rozwoju w kontekście ruchu turystycznego z krajów pozaeuropejskich.  Zaplanowane spotkania warsztatowe będą natomiast, jak zawsze, cenną okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między poszczególnymi krajami.

 

Uczestnicy:

Menedżerowie branży turystycznej oraz organizacji turystycznych na wszystkich szczeblach (krajowym, regionalnym i lokalnym), decydenci branży, publiczni i prywatni interesariusze turystyki, przedstawiciele branży turystycznej z całej Europy.

Kraje, z których pochodzą uczestnicy (dotyczy wizyt studyjnych w ostatnim dniu wydarzenia): Węgry, Hiszpania, Irlandia, Malta, Islandia, Chorwacja, Norwegia, Litwa, Polska, Serbia, Belgia, Niemcy, Czechy, Portugalia, Finlandia

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Daniel Łapaj
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
POLECAMY