O czym warto wiedzieć świadcząc usługi noclegowe w obiekcie niekategoryzowanym?

Przedstawiamy praktyczne informacje dla właścicieli obiektów innych niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi (campingi), domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe i schroniska, których ewidencję prowadzi Prezydent Miasta Krakowa zgodnie z ustawą o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

O czym warto wiedzieć świadcząc usługi noclegowe w obiekcie niekategoryzowanym?
Fot. Magiczny Kraków

Świadczysz usługi noclegowe? (popularnie zwane turystycznym najmem krótkoterminowym)

PAMIĘTAJ:

Prezydent Miasta Krakowa prowadzi ewidencję1 obiektów świadczących usługi hotelarskie, (tzw. niekategoryzowanych) niebędących obiektami hotelarskimi (innych niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi (campingi), domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe lub schroniska) oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków - art. 38 ust. 3 ustawy2 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 238).

Przed rozpoczęciem świadczenia takich usług, zgodnie z art. 39 ustawy2, przedsiębiorca obowiązany jest zgłosić obiekt noclegowy do ewidencji1.

Zgłoszenie do ewidencji1 dokonywane jest na wniosek przedsiębiorcy.

Zgłoszony obiekt zgodnie z obowiązującymi przepisami musi spełniać wymagania budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe.

Pełna informacja dotycząca warunków świadczenia usług hotelarskich w obiektach niekategoryzowanych oraz wpisu obiektu świadczącego usługi hotelarskie (wniosek o dokonanie wpisu), umieszczona jest na stronach internetowych:

www.bip.krakow.pl 

- złóż wniosek/turystyka i sport

Wpis do ewidencji1 nie podlega opłatom skarbowym.

UWAGA:

Świadczenie usług hotelarskich w obiekcie niekategoryzowanym (np. hostelu, apartamencie, pokojach gościnnych), niezgłoszonym do ewidencji1 zgodnie z Kodeksem Wykroczeń podlega sankcjom karnym.

PRZEDSIĘBIORCO!

Poproś swoich gości o poszanowanie komfortu życia mieszkańców.

Wszelkie informacje dotyczące wpisu do ewidencji1 można uzyskać w Wydziale ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa: pl. Wszystkich Świętych 3-4, tel.: 12 616 17 30, 12 616 60 70, 12 616 12 76, e-mail: kon@um.krakow.pl

Lista aktów prawnych dotyczących ww. działalności można pobrać tutaj.

Wykaz ww. obiektów noclegowych można pobrać tutaj [Excel].

 

*Usługi hotelarskie - krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawianie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych

1Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

2Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 238).

 

Załączniki do pobrania:

ulotka

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Brzostowska
Osoba publikująca: Daniel Łapaj
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
POLECAMY