Ambasadorowie Kongresów Polskich 2019

4 czerwca br. podczas posiedzenia kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich dołączyło 18 nowych, wybitnych osobistości reprezentujących środowisko naukowe i biznesowe, w tym 4 z Krakowa!

Ambasadorowie Kongresów Polskich 2019
Fot. Krakow Convention Bureau

Do tej pory tytuł Ambasadora Kongresów otrzymało blisko 250 osób, w tym ponad 50 z Krakowa i Małopolski.Tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich z Krakowa otrzymali: prof. dr hab. Jerzy Falandysz, prof. dr hab. Dariusz Grzebelus, prof. dr hab. Wojciech Kwiatek oraz dr n.med. Konstanty Szułdrzyński, Spotkanie z laureatami i dyplomy uznania zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, która odbędzie się 21 października br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Program Ambasadorów Kongresów realizowany jest wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową - Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce i ma na celu wyróżnienie w sposób szczególny osób, które aktywnie i z wielkim zaangażowaniem pozyskują coraz to nowe kongresy dla Polski. Reprezentując nasz kraj w różnych strukturach międzynarodowych Ambasadorowie Kongresów wykorzystują swoje szerokie i znaczące kontakty do promocji naszego kraju, jego kultury a także zdobyczy naukowych.

W wyniku dyskusji i głosowania Kapituły 18 osób dołączyło do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich:

 01. prof. dr hab. Jarosław Barski, Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,

02. prof. dr hab. inż. Edward Chlebus, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej,

03. prof. dr hab. Krzysztof Czaplewski, Uniwersytet Morski w Gdyni,

04. prof. dr hab. Jerzy Falandysz, Uniwersytet Gdański,

05.Kevin Mael Fortin, World Freestyle Football Association,

06. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

07. prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,

08. prof. dr hab. Izabella Grzegory, Instytut Wysokich Ciśnień PAN,

09. prof. dr hab. n. med. Wojciech Kosiak, Gdański Uniwersytet Medyczny,

10. prof. dr hab. Wojciech Kwiatek, Instytut Fizyki Jądrowej PAN,

11. prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,

12. prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

13.dr Bianka Siwińska, Fundacja Edukacyjna Perspektywy,

14. prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Uniwersytet Gdański,

15. dr Wojciech Sztuba, TPA Poland,

16. dr med. Konstanty Szułdrzyński, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,

17. prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz, Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej,

18. mgr inż. Rene Wawrzkiewicz, Polish Graphic Design Awards.

Tytuł Mecenasa Kongresów Polskich trafił w tym roku do:

01.Philips Polska Sp. z o.o. za zaangażowanie merytoryczno-sprzętowe w wykładach i warsztatach organizowanych w trakcie branżowych konferencji i kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,

02.Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń PZU S.A. za wsparcie dla Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC,

03.GE Healthcare, za wsparcie dla spotkań i wydarzeń realizowanych m.in. przez Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Polskie Towarzystwo Neonatalogiczne; Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne, a także Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej.

Specjalna wyróżnienie Mecenasa Gali Ambasadorów Kongresów Polskich 2018 zostało przyznane przez Kapitułę Grupie MTP za zapewnienie wsparcia technologicznego i logistycznego dla zeszłorocznego wydarzenia, które odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Kapituła obradowała w składzie:

01. dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP,

02.Małgorzata Bartosik, Acting CEO Wind Europe,

03.dr Jerzy Chmiel, Prezydent Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej,

04.Paula Fanderowska, prezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce,

05.Agnieszka Jędrzejczyk-Wojciechowska, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej,

06.Aneta Książek, kierownik sekcji Poland Convention Bureau POT

07.Ewa Mańkiewicz–Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT - Naczelna Organizacji Techniczna (głos oddany drogą elektroniczną),

08.Jan Mazurczak, prezes zarządu Poznań Convention Bureau,

09. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Politechnika Śląska, Przewodniczący Kapituły AKP,

10.Małgorzata Przygórska – Skowron, Kraków Convention Bureau,

11.Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (głos oddany drogą elektroniczną),

12.Sabrina Żymierska, członek zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce.

Pokaż metkę
Autor: KCB
Osoba publikująca: Małgorzata Rajwa
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
POLECAMY