Podsumowanie IV Krakowskiego Kongresu Turystyki Medycznej

W dniach 8 - 9 października w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbył się IV Krakowski Kongres Turystyki Medycznej.

Podsumowanie IV Krakowskiego Kongresu Turystyki Medycznej
Fot. UMK

Wydarzenie - zorganizowane przez Urząd Miasta Krakowa we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym, w partnerstwie z Krakowską Izbą Turystyki oraz Małopolską Organizacją Turystyczną -  zgromadziło blisko 200 uczestników, z kraju i zza granicy, wśród których znaleźli się głównie przedstawiciele branży medycznej oraz turystycznej na poziomie kadry kierowniczej i zarządzającej. Konferencja po raz kolejny spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem.  Doceniono m.in. obecność międzynarodowych ekspertów z dziedziny turystyki medycznej, a przede wszystkim inicjatywę Miasta Krakowa zmierzającą do rozwoju tego sektora turystyki. Projekt został dostrzeżony i pochwalony szczególnie przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, czego wyrazem był list skierowany do Prezydenta Miasta Krakowa w podziękowaniu m.in. za konsekwentną kontynuację działań.

Po pierwszej edycji Kongresu – wprowadzającej temat i badającej potencjał rynku - organizatorzy postawili sobie za cel edukację oraz integrację zainteresowanych podmiotów. Kolejne edycje zatem poruszały zagadnienia, które mogły powodować ewentualne trudności w rozwoju turystyki medycznej oraz prezentowały przykłady stosowania dobrych praktyk podczas paneli, wykładów i warsztatów prowadzonych przez ekspertów.

W tym roku wątkiem szczególnie wartym uwagi były panele dotyczące możliwości rozwoju turystyki medycznej poprzez nowe technologie oraz umiędzynarodowienie placówek medycznych – dwa bardzo istotne kierunki umożliwiające rozkwit tego sektora turystyki.

Jak wielokrotnie zostało wspomniane podczas wydarzenia warunkiem koniecznym dla dalszego rozwoju jest wspomniana integracja, konsolidacja branży i współpraca z instytucjami, a dopiero kolejnym etapem jest promocja usług medycznych na świecie.

Projekt jest flagowym przedsięwzięciem, które pozwala na stworzenie platformy wymiany doświadczeń w zakresie turystyki medycznej. W ten sposób Miasto dąży do również do rozwoju turystyki zrównoważonej oraz stara się pozyskać zamożniejszego turystę.

Organizatorzy zapraszają do rozmów czekając na sugestie nie tylko podczas corocznego kongresu, ale przez cały rok, szczegóły tutaj.

Pokaż metkę
Autor: UMK
Osoba publikująca: Małgorzata Rajwa
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
POLECAMY