Pandemia nie zatrzymała nauki

Pomimo ograniczeń obowiązujących z powodu pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie, naukowcy z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej organizują Międzynarodową Konferencję Naukowo-szkoleniową - Focus on Autism in Inclusive Education.

Pandemia nie zatrzymała nauki
Fot. Focus on Autism in Inclusive Education

Z racji szczególnej sytuacji Konferencja ta odbędzie się jednak w sposób zdalny. W dniach 8-26 czerwca 2020 roku zarejestrowani uczestnicy Konferencji będą mieli dostęp do wszystkich wykładów on-line na stronie https://asd2020.up.krakow.pl/.

Tegoroczna Konferencja nawiązuje tytułem do poprzedniej (2018) Focus on Autism, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, lecz ma bardziej praktyczny charakter, zarówno ze względu na temat edukacji włączającej, a także jej powiązanie z realizowanym przy współudziale Uniwersytetu międzynarodowym projektem ASD-EAST - Autism Spectrum Disorders Empowering and Supportive Teachers (http://asd-east.org).

Projekt, który zostanie Państwu zaprezentowany podczas Konferencji, jest realizowany dzięki współpracy Uniwersytetów i szkół w Wielkiej Brytanii,  Chorwacji, Macedonii i Polsce, a jego celem jest opracowanie materiałów szkoleniowych dla nauczycieli szkół inkluzyjnych, podejmujących wyzwanie kształcenia i wychowania ucznia z ASD w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Celem projektu jest wspieranie nauczycieli w skutecznym włączaniu dzieci i młodzieży z autyzmem w edukację poprzez zapewnienie im specjalistycznej wiedzy, umiejętności, skutecznych strategii i odpowiedniego szkolenia. Efektem realizacji projektu są materiały szkoleniowe dla nauczycieli szkół inkluzyjnych, podejmujących wyzwanie kształcenia i wychowania ucznia z ASD w warunkach szkoły ogólnodostępnej, które będą zaprezentowane uczestnikom.

W ramach Konferencji zaprezentowane będą również interesujące wykłady wybitnych badaczy problematyki autyzmu, którzy zaprezentują najnowsze wyniki badań w zakresie szeroko rozumianej inkluzji, wśród których gościmy m.in. prof. Iwona Chrzanowska,
prof. Dorotę Podgórską-Jachnik, prof. Jacka Błeszyńskiego, goście zagraniczni m.in. dr David Preece, dr Ivana Lessner Listiakova, przedstawicielka Autism Europe Catherine Canil  oraz dyskusję panelową dotyczącą wyzwań związanych z kształceniem ucznia z autyzmem w szkole ogólnodostępnej i przygotowaniem merytorycznym nauczycieli.

Zaproszenie do udziału w Konferencji i zdalnego korzystania z przygotowanych materiałów kierujemy szczególnie do nauczycieli i specjalistów wspierających uczniów z autyzmem w przestrzeni szkolnej.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

pokaż metkę
Autor: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-szkoleniowa Focus on Autism in Inclusive Education
Osoba publikująca: Małgorzata Rajwa
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
POLECAMY