Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych i konferencji w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Ministerstwo Rozwoju opublikowało przygotowane we współpracy Głównym Inspektorem Sanitarnym i branżą wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych i konferencji w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce
Fot. meetingplanner.pl

Zgodnie z rozporządzeniem rządu można organizować wydarzenia, pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego i przeznaczenia 4 mkw. powierzchni (jeśli mowa o organizacji spotkania w obiekcie) na jednego uczestnika (nie licząc obsługi wydarzenia) Ministerstwo Rozwoju opublikował szczegółowe wytyczne. Mają one zapewnić bezpieczeństwo w miejscu realizacji wydarzenia, uczestnikom, pracownikom obsługi i dostawcom, prezentują procedury zapobiegawcze i procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika, czy pracownika obsługi. Na takie cztery części wytyczne zostały podzielone.
Jak informuje ministerstwo, celem wdrażanych procedur jest zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników wydarzeń, ograniczenie liczby kontaktów w miejscu spotkania i w danym przedziale czasowym.

Do momentu ponownego pełnego otwarcia granic możliwa jest organizacja tylko wydarzeń krajowych. Aranżacja sali (układ mebli) powinien być dostosowany do możliwości zachowania 2-metrowego dystansu, o którym mówi rozporządzenia, oraz uniemożliwiać samodzielny wybór miejsca przez uczestnika wydarzenia. Nie będzie możliwości serwowania cateringu w formie bufetów, a stoły musza być ustawione w odpowiedniej odległości od siebie. W wytycznych zalecana jest, jeśli to możliwe, rezygnacja z recepcji. W kolejce przed wejściem na wydarzenie również obowiązuje 2-metrowy dystans pomiędzy gośćmi.
W dokumencie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące m.in. dezynfekcji, organizacji recepcji (jeśli jest niezbędnym elementem spotkania), szatni, toalet, wejść i wyjść.

Poniżej wytyczne dla branż:

Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2​

Wytyczne dla organizatorów targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Wytyczne dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

pokaż metkę
Autor: MeetingPlanner.pl/ gov.pl
Osoba publikująca: Małgorzata Rajwa
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
POLECAMY