Obiekt bezpieczny higienicznie

Akcja ma zapewnić Polakom dostęp do informacji na temat obiektów przystosowanych do świadczenia usług zgodnie z wytycznymi GIS. Skierowana jest do wszystkich podmiotów świadczących usługi noclegowe na terenie Polski.

Obiekt bezpieczny higienicznie
Fot. POT

Zgłoszenie jest bezpłatne i nieobowiązkowe. Znak graficzny może być używany do działań marketingowych przez rok od momentu potwierdzenia przestrzegania zasad i wytycznych.

Celem akcji jest:

1. Propagowanie wiedzy oraz udostępnienie materiałów na temat przygotowania do świadczenia usług w dobie zagrożenia epidemiologicznego.

2. Budowanie zaufania gości do stanu bezpieczeństwa obiektów przystosowanych do świadczenia usług zgodnie z przepisami i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i GIS.

3. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników obiektów noclegowych, w tym podczas korzystania z usług gastronomicznych świadczonych w obiektach.

4. Minimalizowanie ryzyka zakażenia gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.

5. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Do Programu mogą przystąpić obiekty, w których zostały wdrożone procedury zgodnie z Wytycznymi dla funkcjonowania hoteli/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce oraz – o ile świadczą takie usługi – z Wytycznymi dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. W celu łatwiejszego dostosowania obiektu do wytycznych GIS opracowaliśmy wraz z branżą noclegową Kartę dostosowania obiektu, która została zaakceptowana przez GIS. Na podstawie wypełnionego przez Państwa poniższego formularza zaplanowany zostanie przebieg wizyty sprawdzającej w obiekcie.

Karta dostosowania obiektu

do obowiązujących wytycznych dla funkcjonowania obiektów noclegowych oraz prowadzonych przez nie usług gastronomicznych w trakcie epidemii Covid-19 w Polsce.

Sprawdź szczegóły:

pokaż metkę
Autor: Polska Organizacja Turystyczna
Osoba publikująca: Małgorzata Rajwa
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
POLECAMY