Konsultacje społeczne projektu dokumentu Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa 2012-2028

2 października rozpoczną się konsultacje społeczne projektu dokumentu Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028 r. Konsultowany dokument zastąpi strategię rozwoju turystyki w Krakowie na lata 2014-2020, przyjętą w 2014 r.

Konsultacje społeczne projektu dokumentu Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa 2012-2028
Fot. UMK

Polityka turystyki zrównoważonej Krakowa jest dokumentem określającym rekomendacje dla interesariuszy realizacji strategii rozwoju miasta po zapaści spowodowanej COVID-19. Zapisy są zgodne z wnioskami wynikającymi z diagnozy stanu turystyki w Krakowie (grudzień 2019) i z dokumentami strategicznymi.  W pierwszym rzędzie z dokumentem „Strategia rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030" oraz rekomendacjami: międzynarodowych polityk miejskich określonych w Agendzie miejskiej Unii Europejskiej, Nowej agendzie miejskiej Narodów Zjednoczonych, karcie Lipskiej, HUL, Światowej Organizacji Turystycznej UNWTO, analizami rozwoju sytuacji w okresie COVID-19, deklaracjami międzynarodowymi podpisanymi przez Kraków, jak lizbońska (Miasta dla wszystkich-budowanie miast dla obywateli  i odwiedzających).

W czasie konsultacji odbędzie się też spotkanie Krakowskiego Forum Turystycznego, gdzie przedstawiciele branży będą mieli szansę zapoznać się z projektem dokumentu i zgłosić swoje uwagi do propozycji rekomendacji.

Konsultacje potrwają do 23 października.

https://dialogspoleczny.krakow.pl/polityka-zrownowazonej-turystyki-krakowa-na-lata-2021-2028-ogloszenie-o-konsultacjach/

pokaż metkę
Autor: UMK
Osoba publikująca: Małgorzata Rajwa
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
POLECAMY