ICCA bada ponownie przyszłość stowarzyszeń

Badanie przeprowadzone przez ICCA w maju 2020 r. we współpracy z AfSAE (African Society of Association Executives), APFAO (Asia Pacific Federation of Association Organisations) i ESAE (European Society of Association Executives) przeanalizowało strategie i plany po COVID-19 prawie dwustu stowarzyszeń na całym świecie.

ICCA bada ponownie przyszłość stowarzyszeń
Fot. SKKP

Badanie w szczególności dotyczyło działań podejmowanych w celu budowania bardziej zrównoważonych stowarzyszeń i wykorzystania potencjału ich spotkań jako narzędzia do komunikacji, networkingu i edukacji.

We wrześniu 2020 roku ICCA wysłała krótką ankietę uzupełniającą, aby sprawdzić postępy stowarzyszeń w dostosowywaniu się do nowej rzeczywistości. 71% respondentów wskazało, że ma siedzibę w Europie, stąd wyniki poniżej przedstawiają głównie sytuację w Europie.

Kluczowe wnioski z tych badań: 

82% respondentów wskazało, że ich największe fizyczne spotkanie w 2020 r. zostało  dotknięte COVID-19, przy czym 43% musiało je odwołać lub przełożyć, a 17% przekształciło je na wirtualne lub hybrydowe

W 2021 r. 15% respondentów planuje odwołać lub przełożyć swoje największe osobiste spotkanie, a 42% planuje przejść na tryb hybrydowy lub wirtualny 

61% spodziewa się mniejszej frekwencji na spotkaniach osobistych

81% respondentów uważa, że możliwości networkingowe podczas wirtualnych wydarzeń są ograniczone w porównaniu ze spotkaniami twarzą w twarz

ponad 70% respondentów wskazuje, że spotkania twarzą w twarz tworzą poczucie wspólnoty i dają większe możliwości poznania nowych ludzi i nawiązania nowych kontaktów niż spotkania wirtualne

88% respondentów wskazało, że technologia zmieniła sposób, w jaki prowadzą swoje spotkania, a 51% używa tylko tanich rozwiązań do obsługi wirtualnych / hybrydowych elementów ich spotkań.

Raport kończy się podkreśleniem faktu, że kryzys COVID-19 trwa dłużej i ma większy wpływ na branżę spotkań, niż pierwotnie zakładało wielu szefów stowarzyszeń. Wyniki ankiety sugerują również, że popyt na spotkania na żywo nie zostanie w pełni zaspokojony przez wirtualne alternatywy, a spotkania twarzą w twarz są postrzegane jako bardzo ważne dla międzynarodowej społeczności stowarzyszeń.

 

 

 

pokaż metkę
Autor: Anna Górska
Osoba publikująca: Małgorzata Rajwa
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
Kalendarz spotkań
POLECAMY