Raporty 2011

 Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r.
- Profesjonalni Organizatorzy Konferencji i Kongresów (PCO)
- Raport końcowy

Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r.
- Profesjonalni Organizatorzy Konferencji i Kongresów (PCO)
- Streszczenie

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MARCIN DROBISZ
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów