Unia Europejska
O Nas rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Newsletter convention.krakow.pl

Wypełnij poniższy formularz podając swoje dane. Po wypełnieniu formularza zostanie przesłany do Ciebie e-mail z adresem, pod którym potwierdzisz chęć subskrypcji.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Drogi Internauto, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wysyłania newslettera ze strony convention.krakow.pl. Twoje dane są objęte rejestrem czynności przetwarzania pn. Newsletter Biura Kongresów.

Informujemy, że:

Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.

Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres do wycofania zgody, co skutkuje usunięciem z listy subskrybentów, albo do czasu deaktywacji Twojego adresu e-mail.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zapisania się na subskrypcję newslettera ze strony convention.krakow.pl.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków,
adres e-mail: iod@um.krakow.pl