Wawel
fot. P. Krzan

 

Witamy w Krakowie – stolicy Małopolski

 

Kraków stał się w ostatnich latach miastem coraz bardziej innowacyjnych i kreatywnych inicjatyw w różnych dziedzinach. Jeszcze niedawno przyciągał legendą: skarbnicy polskiego dziedzictwa, Europejskiej Stolicy Kultury, miasta kipiącego wydarzeniami i obfitującego w unikalne zbiory, organizującego świetne festiwale. Do tych atutów dołączyły jednak również argumenty czysto ekonomiczne, czy wręcz biznesowe: Kraków jest dziś miejscem, w którym nie tylko warto, ale – zgodnie z aktualnymi trendami – po prostu trzeba zorganizować spotkanie biznesowe czy kongres.

 

Kraków jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miast w tej części Europy, ulubionym celem turystyki indywidualnej i zorganizowanej. W 2012 roku jako jedyne takie miasto w historii godnie przyjmował aż trzy drużyny piłkarskie – angielską, włoską i holenderską – które tu właśnie usytuowały swoje bazy podczas UEFA EURO 2012TM. Kilkuset dziennikarzy, kilkadziesiąt tysięcy kibiców, centra prasowe i narodowe, trzy świetne stadiony – miasto ponownie udowodniło, że potrafi sprostać nawet największym wyzwaniom. Nowe centra kongresowe i oryginalne wnętrza zabytkowych budowli są w stanie zapewnić obsługę i nadać odpowiednią rangę każdemu wydarzeniu. Tę zdolność Kraków zawdzięcza także przyjaznej i profesjonalnej, skoncentrowanej w okolicach centrum infrastrukturze hotelowej, gastronomicznej, rozrywkowej i kulturalnej oraz bliskości atrakcji Małopolski, oferującej niezliczone możliwości aktywnej rekreacji i niezapomniane pejzaże.

Badania i liczby

Co roku opracowywane są raporty dotyczące turystyki biznesowej w Krakowie, a w szczególności na temat przemysłu spotkań.

Według raportu „Przemysł spotkań w Krakowie” w 2014 roku w stolicy Małopolski odbyły się 3 976 imprezy z tego zakresu. W grupie kongresów prawie połowę stanowiły przy tym spotkania międzynarodowe. Najwięcej spotkań zorganizowała branża naukowa oraz branża finansów, bankowości i ubezpieczeń. Z zebranych danych wynika, że gestorzy bazy noclegowej i kongresowo-konferencyjnej w Krakowie obsłużyli w 2014 roku aż 459 223 uczestników spotkań.

Miasto nauki

Kraków – miasto pięciu renomowanych uniwersytetów – jest jednym z najważniejszych ośrodków edukacyjno-naukowych w Polsce. Liczba uczelni, studentów, różnorodność proponowanych kierunków stanowią ważny miernik potencjału naukowego. W 24 uczelniach wyższych kształci się tu ponad 200 000 studentów, zaś nad procesem dydaktycznym czuwa ponad 13 000 nauczycieli akademickich, w tym 1500 profesorów. Oznacza to, że niemal 13% polskiej kadry akademickiej stanowią właśnie nauczyciele krakowskich szkół. Kolejnych 10 uczelni na terenie Małopolski uzupełnia bogatą ofertę regionu.

Mury krakowskich uczelni co roku opuszcza ponad 50 tys. wysoko wykwalifikowanych absolwentów. Nie trafiają w pustkę: na terenie miasta działają liczne instytucje badawczo-rozwojowe, których współpraca z krakowskimi uczelniami oraz firmami z branży wysokich technologii przyczynia się do powstawania w Krakowie centrów naukowo-badawczych. Działalność Centrów Zaawansowanych Technologii, Centrów Doskonałości oraz Centrów Transferu Technologii skupia się na pracach badawczych oraz na wdrażaniu ich efektów i transferze technologii w ramach współpracy z biznesem. Działają tu także klastry – istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry sprawia, że międzynarodowe koncerny lokują w Krakowie swoje ośrodki badawczo-rozwojowe. Miasto stało się również wiodącą w Polsce platformą współpracy samorządu, nauki i biznesu, promieniując również na cały region. Kraków nie bez powodu został wybrany na siedzibę Narodowego Centrum Nauki, którego rolą jest wspieranie działalności naukowej. W naszym mieście swoje siedziby mają również instytucje o długich tradycjach, takie jak Polska Akademia Umiejętności oraz Polska Akademia Nauk.

Kraków i biznes

Kraków swą atrakcyjność ekonomiczną zawdzięcza mieszkającym, pracującym i studiującym tu ludziom: to oni są motorem rozwoju gospodarczego miasta. 800 000 mieszkańców, w tym ponad 60% w wieku produkcyjnym, kreatywnych, ponadprzeciętnie wykształconych i znających języki obce, pozwala postrzegać Kraków jako ośrodek, w którym warto lokalizować przedsięwzięcia biznesowe. Tym bardziej, że coraz bliżej Krakowa – nie tylko dzięki autostradzie A4, ale także w kategoriach mentalnych – jest ogromna aglomeracja śląska ze swoim potencjałem ludzkim, przemysłowym i kulturalnym (współpraca obu aglomeracji doprowadziła nawet do ukucia pojęcia „Krakowice”). Krótko mówiąc, w promieniu 100 km od Krakowa mieszka 8 mln ludzi: ponad 1/5 populacji całego kraju. Wielokulturowy i wielobarwny pejzaż otoczenia silnie działa na wyobraźnię przedsiębiorców.

Z punktu widzenia inwestorów, Kraków oferuje cały wachlarz możliwości rozpoczęcia i kontynuacji działalności gospodarczej. Liczne inicjatywy wspierające biznes istotnie wpływają na pozytywny odbiór Krakowa na biznesowej mapie świata. Specjalizujący się w innowacyjnych przedsięwzięciach Krakowski Park Technologiczny zarządza Specjalną Strefą Ekonomiczną, położoną w 22 podstrefach na terenach województwa małopolskiego oraz podkarpackiego na łącznym obszarze 558,71 hektarów, oferując inwestorom tereny, a także przestrzeń biurową do wynajęcia. Prężnie działają w mieście stowarzyszenia przedsiębiorców oraz izby przemysłowo-handlowe.

Trudno się dziwić, że w raporcie „Financial Timesa” European Cities & Regions of the Future ranking 2012/13, realizowana przez Małopolskę strategia przyciągania inwestycji została – w zestawieniu z pozostałymi regionami Europy Środkowo-Wschodniej – uznana za najlepszą.

W oczach ekspertów

Dobry wizerunek Krakowa potwierdzają liczne inwestycje zagraniczne na terenie Krakowa, zarówno mniejszych firm, jak i międzynarodowych koncernów. Miasto konsekwentnie i z sukcesami promuje się jako ośrodek wysokich technologii i całego sektora IT. W prestiżowym raporcie niezależnego Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2011” podregion krakowski zajął drugie miejsce w Polsce (po warszawskim) w dziedzinie działalności zaawansowanej technologicznie. Twórcy raportu podkreślili najwyższą w Polsce jakość zasobów pracy, bardzo dużą liczbę wykwalifikowanych pracowników, absolwentów i studentów, bardzo wysoki poziom aktywności społecznej i gospodarczej, a także dostępność transportową, infrastrukturę społeczną i gospodarczą oraz poziom rozwoju gospodarki i chłonność rynku.

Atuty Krakowa – potencjał ludzki i kulturowy, zaplecze naukowo-badawcze, korzystne położenie oraz bardzo dobra infrastruktura potwierdzają się w opiniach międzynarodowych ekspertów oceniających atrakcyjność inwestycyjną miast i regionów. Kraków od lat doceniany jest też w rankingu Tholons Top oceniającym światowe centra outsourcingu: w 2012 roku zajął w nim 11 miejsce, a drugie w Europie; zaś w kategorii emerging cities – miast wschodzących – wyraźnie prowadzi.

Komfortowi konferencji czy spotkania biznesowego w Krakowie sprzyja na wiele sposobów miejska przestrzeń – pełna otwartych ludzi, ciekawych miejsc i pomysłów. W mieście, w którym studenci stanowią czwartą część liczby mieszkańców, nowe idee i poglądy zawsze znajdują uważnego słuchacza. Otoczenie naukowe, biznesowe i profesjonalizm krakowskiego przemysłu spotkań stanowią gwarancję, że każdy temat znajdzie tu twórcze rozwinięcie, a największy nawet kongres – właściwe miejsce i czas.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA KULEC-GREŃ
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
POLECAMY