Witamy w Krakowie – stolicy Małopolski

Wawel
fot. P. Krzan

 

Kraków stał się w ostatnich latach miastem coraz bardziej innowacyjnych i kreatywnych inicjatyw w różnych dziedzinach. Jeszcze niedawno przyciągał legendą: skarbnicy polskiego dziedzictwa, Europejskiej Stolicy Kultury, miasta kipiącego wydarzeniami i obfitującego w unikalne zbiory, organizującego świetne festiwale. Do tych atutów dołączyły jednak również argumenty czysto ekonomiczne, czy wręcz biznesowe: Kraków jest dziś miejscem, w którym nie tylko warto, ale – zgodnie z aktualnymi trendami – po prostu trzeba zorganizować spotkanie biznesowe czy kongres.

 

Kraków rośnie w siłę. Na europejskiej mapie przemysłu spotkań, staje się marką coraz bardziej rozpoznawalną. Zorganizowana w 2017 roku 41. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Centrum Kongresowym ICE Kraków, pokazała, że stolica Małopolski jest w stanie przyjąć najbardziej spektakularne wydarzenia i zorganizować je na światowym poziomie, dzięki profesjonalnym dostawcom usług, współpracujących z sektorem MICE. To w Krakowie odbywa się Open Eyes Economy Summit – kongres poświęcony ekonomii wartości. To tutaj organizowana jest największa w tej części Europy konferencja poświęcona branży gier video Digital Dragons, którą co roku odwiedza blisko 2000 osób. Europejski Kongres Samorządów, jedna z największych konferencji dla programistów Java – DEVOXX, Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa, coroczna konferencja Stowarzyszenia Aspire, czy kongresy medyczne o zróżnicowanej tematyce; od medycy rodzinnej, przez internę i pediatrię, aż po ortopedię i kardiologię. Kraków to miasto kompletne. Kraków to Miasto Kongresów! Tę zdolność Kraków zawdzięcza także przyjaznej i profesjonalnej, skoncentrowanej w okolicach centrum infrastrukturze hotelowej, gastronomicznej, rozrywkowej i kulturalnej oraz bliskości atrakcji Małopolski, oferującej niezliczone możliwości aktywnej rekreacji i niezapomniane pejzaże.

Badania i liczby

Co roku opracowywane są raporty dotyczące turystyki biznesowej w Krakowie.

Według raportu „Branża spotkań w Krakowie” w 2017 roku w stolicy Małopolski odbyło się ponad 6 000 imprez z tego zakresu. Znakomitym wskaźnikiem jest udział kongresów i konferencji na poziomie 73% wszystkich spotkań w mieście. W spotkaniach i wydarzeniach w Krakowie w 2017 roku uczestniczyło ponad 632 tys. osób. W kongresach i konferencjach brało udział ponad 355 tys. osób, co stanowiło prawie 57% ogółu uczestników. wśród uczestników kongresów i konferencji najwięcej osób zgromadziły imprezy o tematyce medycznej (ponad 20%). Przeciętna długość imprez to 1,69 dnia, ale spotkania międzynarodowe trwały dłużej, średnio ponad 2 dni.

Miasto nauki

Kraków – miasto pięciu renomowanych uniwersytetów – jest jednym z najważniejszych ośrodków edukacyjno-naukowych w Polsce. Liczba uczelni, studentów, różnorodność proponowanych kierunków stanowią ważny miernik potencjału naukowego. Na 22 uczelniach wyższych kształci się tu ponad 160 000 studentów, zaś nad procesem dydaktycznym czuwa prawie 12 000 nauczycieli akademickich, w tym 2373 profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych. Oznacza to, że niemal 13% polskiej kadry akademickiej stanowią właśnie nauczyciele krakowskich szkół. Kolejnych 10 uczelni na terenie Małopolski uzupełnia bogatą ofertę regionu.

Mury krakowskich uczelni co roku opuszcza ponad 55 tys. wysoko wykwalifikowanych absolwentów. Nie trafiają w pustkę: na terenie miasta działają liczne instytucje badawczo-rozwojowe, których współpraca z krakowskimi uczelniami oraz firmami z branży wysokich technologii przyczynia się do powstawania w Krakowie centrów naukowo-badawczych. Działalność Centrów Zaawansowanych Technologii, Centrów Doskonałości oraz Centrów Transferu Technologii skupia się na pracach badawczych oraz na wdrażaniu ich efektów i transferze technologii w ramach współpracy z biznesem. Działają tu także klastry – istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry sprawia, że międzynarodowe koncerny lokują w Krakowie swoje ośrodki badawczo-rozwojowe. Miasto stało się również wiodącą w Polsce platformą współpracy samorządu, nauki i biznesu, promieniując również na cały region. Kraków nie bez powodu został wybrany na siedzibę Narodowego Centrum Nauki, którego rolą jest wspieranie działalności naukowej. W naszym mieście swoje siedziby mają również instytucje o długich tradycjach, takie jak Polska Akademia Umiejętności oraz Polska Akademia Nauk.

Kraków i biznes

Kraków swą atrakcyjność ekonomiczną zawdzięcza mieszkającym, pracującym i studiującym tu ludziom: to oni są motorem rozwoju gospodarczego miasta. 750 000 mieszkańców, w tym ponad 75% w wieku produkcyjnym, kreatywnych, ponadprzeciętnie wykształconych i znających języki obce, pozwala postrzegać Kraków jako ośrodek, w którym warto lokalizować przedsięwzięcia biznesowe. Tym bardziej, że coraz bliżej Krakowa – nie tylko dzięki autostradzie A4, ale także w kategoriach mentalnych – jest ogromna aglomeracja śląska ze swoim potencjałem ludzkim, przemysłowym i kulturalnym (współpraca obu aglomeracji doprowadziła nawet do ukucia pojęcia „Krakowice”). Krótko mówiąc, w promieniu 100 km od Krakowa mieszka 8 mln ludzi: ponad 1/5 populacji całego kraju. Wielokulturowy i wielobarwny pejzaż otoczenia silnie działa na wyobraźnię przedsiębiorców.

Z punktu widzenia inwestorów, Kraków oferuje cały wachlarz możliwości rozpoczęcia i kontynuacji działalności gospodarczej. Liczne inicjatywy wspierające biznes istotnie wpływają na pozytywny odbiór Krakowa na biznesowej mapie świata. Specjalizujący się w innowacyjnych przedsięwzięciach Krakowski Park Technologiczny zarządza Specjalną Strefą Ekonomiczną, położoną w 22 podstrefach na terenach województwa małopolskiego oraz podkarpackiego na łącznym obszarze 558,71 hektarów, oferując inwestorom tereny, a także przestrzeń biurową do wynajęcia. Prężnie działają w mieście stowarzyszenia przedsiębiorców oraz izby przemysłowo-handlowe.

Trudno się dziwić, że w raporcie „Financial Timesa” European Cities & Regions of the Future ranking 2018/19, Kraków został zaliczony do Top 10 Dużych Miast Europejskich – Przyjaznych dla biznesu.

W oczach ekspertów

Dobry wizerunek Krakowa potwierdzają liczne inwestycje zagraniczne na terenie Krakowa, zarówno mniejszych firm, jak i międzynarodowych koncernów. Miasto konsekwentnie i z sukcesami promuje się jako ośrodek wysokich technologii i całego sektora IT. W prestiżowym raporcie niezależnego Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016” podregion krakowski zajął trzecie miejsce w Polsce (po warszawskim i łódzkim) w dziedzinie działalności zaawansowanej technologicznie. Twórcy raportu podkreślili najwyższą w Polsce jakość zasobów pracy, bardzo dużą liczbę wykwalifikowanych pracowników, absolwentów i studentów, bardzo wysoki poziom aktywności społecznej i gospodarczej, a także dostępność transportową, infrastrukturę społeczną i gospodarczą oraz poziom rozwoju gospodarki i chłonność rynku.

Atuty Krakowa – potencjał ludzki i kulturowy, zaplecze naukowo-badawcze, korzystne położenie oraz bardzo dobra infrastruktura potwierdzają się w opiniach międzynarodowych ekspertów oceniających atrakcyjność inwestycyjną miast i regionów. Kraków od lat doceniany jest też w rankingu Tholons Top oceniającym światowe centra outsourcingu: w 2017 roku zajął w nim 8 miejsce w kategorii: "Najlepsze miasta dla usług międzynarodowych".

 

Komfortowi konferencji czy spotkania biznesowego w Krakowie sprzyja na wiele sposobów miejska przestrzeń – pełna otwartych ludzi, ciekawych miejsc i pomysłów. W mieście, w którym studenci stanowią czwartą część liczby mieszkańców, nowe idee i poglądy zawsze znajdują uważnego słuchacza. Otoczenie naukowe, biznesowe i profesjonalizm krakowskiego przemysłu spotkań stanowią gwarancję, że każdy temat znajdzie tu twórcze rozwinięcie, a największy nawet kongres – właściwe miejsce i czas.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Daniel Łapaj
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
POLECAMY