Niegdyś budynek służył studentom i wykładowcom, którzy tu mieszkali i pracowali, dziś jego wnętrza wypełnia wystawa poświęcona historii najstarszej polskiej uczelni.

Collegium MaiusKrakowski uniwersytet powstał z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego w 1364 roku, jako drugi (po Pradze) w środkowej Europie. Na przełomie XIV i XV wieku siedzibą Akademii Krakowskiej stał się budynek Collegium Maius, wspaniały przykład architektury gotyckiej. Niegdyś służył on studentom i wykładowcom, którzy tu mieszkali i pracowali, dziś jego wnętrza wypełnia wystawa poświęcona historii najstarszej polskiej uczelni. Eksponowane są tu m.in. zabytkowe instrumenty naukowe i insygnia rektorskie: berła z XV wieku, łańcuch i pierścienie. Szczególne miejsce zajmuje Globus Jagielloński, pierwszy znany globus, na którym umieszczono odkrytą właśnie Amerykę. W tzw. pokoju Kopernika (który studiował w Krakowie w latach 1491-1495) mieści się unikatowy zespół instrumentów astronomiczno-astrologicznych z II połowy XV wieku oraz arabskie astrolabium z 1054 roku. Muzeum posiada też cenną kolekcję obrazów i pamiątek po absolwentach uczelni, do których należą m.in. król Jan III Sobieski, Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, pisarz Stanisław Lem, poetka, laureatka Nagrody Nobla Wisława Szymborska czy antropolog Bronisław Malinowski.

Powrót

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MARCIN DROBISZ
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
POLECAMY