górne tło

Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii - 2012 - 2014


Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych - 2012 - 2013


Produkt muzealny w wybranych miastach świata - promocja szlaków muzealnych w Europie - 2010

dolne t�o