Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 3063 pasujących obiektów:
W czwartek (27 marca) odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Skupia ono Kraków i 13 gmin ościennych, które wspólnie chcą pozyskać niemal 1 mld złotych unijnych dotacji na zadania realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Nowy Zarząd, który właśnie został powołany decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, rozpoczyna dzisiaj pracę. Wiemy, że oczekiwanie opinii publicznej w stosunku do nas jest ogromne – tak wielkie, jak duży zakres działań nas czeka.
Zmierzamy do drugiego etapu procesu aplikacyjnego, który wymaga udziału w pracach ścisłego kierownictwa podmiotów zaangażowanych w projekt. Z tego właśnie faktu wynikają wprowadzone zmiany w formule funkcjonowania Stowarzyszenia – nowi członkowie zarządu są osobami uprawnionymi do podejmowania decyzji w imieniu podmiotów, które reprezentują.
Po decyzji wszystkich partnerów projektu o zakończeniu procesu starania się o przyznanie Krakowowi w roku 2022 prawa do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich, Zarząd Komitetu Konkursowego Kraków 2022, na specjalnym posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2014 roku, przyjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków w celu przyjęcia uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, określenia sposobu likwidacji i celu przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
24 października (piątek) Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego świętowało 50 – lecie. Z tej okazji osbyło się szereg wydarzeń, m.in. odsłonięcie tablicy pamiątkowej, konferencję naukową, panel dyskusyjny. W konferencji wziął udział Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, który wspólnie z Izbą Notarialną w Krakowie ufundował tablicę pamiątkową poświęconą Edmundowi Klemensiewiczowi.
Stowarzyszenie Filantropów im. Brora Hanssona przedstawiło wyniki zbiórki publicznej, w ramach której m.in. w listopadzie ubiegłego roku, w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego, zorganizowano Koncert Dobroczynny.
Z względu na zmianę warunków rynkowych, Stowarzyszenie Willa Decjusza zgłosiło Prezydentowi Miasta Krakowa planowane zrzeczenie się prawa użytkowania obiektu pałacowego Willi Decjusza, którą użytkowało na podstawie:
„To wszystko wydaje mi się snem. Gdzie bym przypuszczał, jako mały chłopiec uciekający z getta, że kiedyś będę witany w tym mieście takimi brawami? To dla mnie ogromne wzruszenie, dziękuję!” – powiedział Roman Polański, odbierając odznakę Stowarzyszenia Filmowców Polskich podczas wczorajszej gali „Scoring4Polański” w Krakowie. Tak, jak we wtorek w katowickiej NOSPR, tak i wczoraj w Centrum Kongresowym ICE Kraków publiczność przywitała bohatera wieczoru owacją na stojąco.
20 maja 2018 r. upływa termin dokonania wpisu do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Oznacza to, że stowarzyszenia zwykłe z siedzibą w Krakowie, które nie dopełnią tego obowiązku w terminie, zostaną rozwiązane z mocy prawa.