Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 2753 pasujących obiektów:
Otwarty w 1889 r. jako Park Miejski przez dr. Henryka Jordana, popularyzatora sportu wśród młodzieży. Zaprojektowany został na wzór angielskich ogrodów. Odpoczywając na ławeczce, można obserwować amatorskie rozgrywki koszykówki lub wyścigi na rolkach i hulajnogach. Na miejscu mieści się wypożyczalnia sprzętu pływającego, rowerów, samochodów elektrycznych. Zimą rodziny z dziećmi odwiedzają licznie niewielki stok, na którym do późnego wieczora można jeździć na sankach. Wejścia od ul. Reymonta lub od strony Błoń (al. 3 Maja). ...
W latach 90. XIX w. zrodziła się koncepcja, aby w części Krzemionek, wyeksploatowanych przez nieczynne już wyrobisko kamienia wapiennego, urządzić publiczny park krajobrazowy. Dzięki osobistemu zaangażowaniu i uporowi Wojciecha Bednarskiego (1841-1914), ówczesnego radnego Miasta Podgórza idea ta wkrótce została zrealizowana. Park otwarto 19 lipca 1896 r. Rozszerzany sukcesywnie park (ostatnią część udostępniono dopiero po drugiej wojnie światowej), zajmuje dziś powierzchnię 7,2 ha.   Źródło: krakow.travel ...
Park w Krakowie, w Dzielnicy X Swoszowice, położony między ulicami: Jana Kluka, Borkowską, Wichrową i Narvik. Patronami są Maciej Szumowski i Dorota Terakowska, dla których w parku zasadzono dwa drzewa – jarzębinę dla Doroty i wiąz dla Maćka. Maciej Szumowski (1939–2004), polski dziennikarz, reżyser filmów dokumentalnych, redaktor naczelny „Gazety Krakowskiej”. Dwukrotnie otrzymał prestiżową nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich im. Bolesława Prusa. Zmarł niecały miesiąc po śmierci żony – pisarki i dziennikarki Doroty Terakowskiej (1938–2004). Ukończyła socjologię na UJ, redaktorka i...
Od momentu otwarcia w czerwcu 2000 roku, Park Wodny stał się nie tylko jednym z największych obiektów tego typu w Europie, ale przede wszystkim najpopularniejszym krakowskim centrum rozrywki i rekreacji dla całej rodziny. Sprawdźcie jakie nowości czekają na odwiedzających to miejsce!
Centrum Krakowa stanowi dziedzictwo kultury nie tylko polskiej, czy europejskiej, ale światowej, choćby z uwagi na wpisanie w 1978 r. Starego Miasta wraz z Wawelem, Kazimierzem i Stradomiem na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Ponadto Stare Miasto wraz z Wawelem, Stradomiem, Kazimierzem, Podgórzem, Nowym Światem i Piaskiem zostało uznane za pomnik historii zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. (M.P. Nr 50, poz. 418). Dlatego też, mając na uwadze unikalne walory krajobrazu kulturowego historycznego charakteru przestrzeni publicznej Starego Miasta, Rada Miasta Krakowa objęła obszar Starego Miasta i Plant Krakowskich wraz ze Wzgórzem Wawelskim i jego otoczeniem szczególną formą ochrony, przewidzianą w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jaką jest park kulturowy.  
W krakowskich Pychowicach powstanie nowy biurowiec Krakowskiego Parku Technologicznego. W tym tygodniu podpisano umowę na dofinansowanie obiektu. Rozpoczęcie prac planowane jest jeszcze na ten rok.
Kraków jako pierwsze miasto w Polsce zamierza objąć obszar Starego Miasta Parkiem Kulturowym. Chce w ten sposób  lepiej chronić dziedzictwo kulturowe i krajobraz historycznego układu urbanistycznego Krakowa w granicach Starego Miasta i Plant oraz Wzgórza Wawelskiego. Projekt uchwały w tej sprawie przygotował i skierował pod obrady Rady Miasta Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.
Podczas najbliższej sesji (20 października, środa) odbędzie się pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ”Stare Miasto”. Plan wraz z utworzonym Parkiem Kulturowym umożliwi znacznie lepszą ochronę ścisłego centrum Krakowa.
Podczas środowej (20 października) sesji radni  zapoznali się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ”Stare Miasto”. Plan wraz z utworzonym Parkiem Kulturowym umożliwi znacznie lepszą ochronę ścisłego centrum Krakowa.
Podczas dzisiejszej (3 listopada, środa) sesji odbyło się drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ”Stare Miasto”. Plan wraz z utworzonym Parkiem Kulturowym umożliwi znacznie lepszą ochronę ścisłego centrum Krakowa.