Wpływ Covid-19 na europejską branżę spotkań – aktualizacja

11 maja 2021 r. Strategiczny Sojusz Narodowych Europejskich Convention Bureaux opublikował aktualizację swojego badania z 2020 roku pt.: „Wpływ koronawirusa na europejski sektor spotkań”. Raport przygotowany przez Tourism Economics przedstawia trzy scenariusze ożywienia, odzwierciedlające możliwe zmiany związane z poziomem rozwoju sytuacji pandemicznej.

Wpływ Covid-19 na europejską branżę spotkań – aktualizacja
Fot. POT/ The Impact of Coronavirus on Europe’s Convention Sector – Update

Scenariusz bazowy: po usunięciu ograniczeń szybkie odzyskiwanie strat
Scenariusz bazowy zakłada, że utrzymujące się ograniczenia i negatywne nastroje w 2021 roku wpłyną na to, iż ożywienie nie rozpocznie się na dobre przed 2022 rokiem. Zniesienie ograniczeń da wówczas dużym korporacjom i organizatorom imprez szansę na odbudowę zaufania i pozwoli na szybkie ożywienie sektora. Oczekuje się, że liczba zorganizowanych wydarzeń sprzed pandemii powróci do 2024 roku. Scenariusz przewiduje również, że różne rodzaje wydarzeń będą się odradzać w różnym tempie,  z małymi spotkaniami i wydarzeniami o charakterze krajowym na czele, które do końca 2022 roku osiągną poziom prawie z 2019 roku. W przypadku dużych wydarzeń i kongresów znaczne ożywienie przewiduje się w tym samym okresie. Jednak nie oczekuje się, że wszystkie rodzaje wydarzeń powrócą do normy przed 2023 roku. Przejście na wydarzenia w formie hybrydowej oznacza, że średni poziom frekwencji we wszystkich wydarzeniach pozostanie poniżej poziomu z 2019 roku.

Średnie wydatki związane z organizacją podróży biznesowej również pozostaną na niskim poziomie przez cały okres prognozy (do 2024) i związane będą ze skróceniem średniej długości pobytu przypadającego na podróż oraz opóźnionym powrotem do zdrowia uczestników z zagranicy  (opóźnienia w podaniu szczepień przeciwko Covid-19). Ogólnie rzecz biorąc scenariusz bazowy zakłada, że chociaż wydarzenia powrócą do poziomu sprzed kryzysu do 2023 roku to przywrócenie średniej frekwencji pozostanie w tyle za wydarzeniami o dwa lata.

Scenariusz pozytywny i negatywny uwzględniający kluczowe ryzyka
W badaniu przyjrzano się także scenariuszom pozytywnym i negatywnym, które uwzględniają ryzyka związane z dostawą i wprowadzeniem szczepionek, ramy czasowe wyjścia z obecnych ograniczeń oraz przyszłe zachowanie uczestników spotkań i wydarzeń.

Scenariusz pozytywny przewiduje wczesne złagodzenie ograniczeń, szybkie ożywienie wzrostu gospodarczego i ograniczenie negatywnych skutków pandemii Covid-19. Oxford Economics prognozuje, iż od czerwca spodziewany jest powrót do spotkań firmowych w małych grupach, natomiast jesień i zima zakłada powrót do większych spotkań na żywo, co może zaowocować prawie całkowitemu przywróceniu realizacji w porównaniu do podobnego okresu w 2019 roku.

Wersja negatywna przewiduje, że dalsze rozpowszechnienie i skutki wirusa spowodują utrzymanie dodatkowych ograniczeń do 2022 roku. W tym scenariuszu zakłada się również, że format spotkań i wydarzeń przez kilka lat będzie inny niż przed pandemią, tzn. wiele z nich będzie nadal całkowicie wirtualne lub hybrydowe, co powoduje konieczność opracowania przez branżę spotkań odpowiednich i innowacyjnych produktów, które będą inspirować i angażować uczestników spotkań online.
Założenia do badania wpływu koronawirusa zostały opracowane w porozumieniu z członkami Strategicznego Sojuszu Narodowych Convention Bureaux w Europie i uwzględniły spostrzeżenia z poprzedniego badania oraz innych badań wypływu Covid-19 na nastroje konsumentów.

Dla sieci krajowych organizacji zajmujących się marketingiem miejsc, której celem jest wzmocnienie pozycji Europy jako wiodącego miejsca docelowego dla międzynarodowych wydarzeń biznesowych, inicjatywy takie jak nowy raport, przyczyniają się do transferu wiedzy i zapewniają krajom członkowskim dostęp do informacji, które służą budowaniu ich indywidualnych strategii oraz narzędzi wsparcia w tych trudnych czasach.

Aby uzyskać szczegółowe wyniki, pobierz zaktualizowane badanie „Wpływ koronawirusa na europejski sektor spotkań” (“The Impact of Coronavirus on Europe’s Convention Sector”)

Sojusz Narodowych Europejskich Convention Bureaux
Strategiczny Sojusz Narodowych Europejskich Convention Bureaux – Strategic Alliance of the National Convention Bureaux of Europe ma na celu zwiększenie współpracy pomiędzy biurami w Europie, w celu utrzymania i wzmocnienia jej silnej pozycji jako numeru 1 dla spotkań stowarzyszeń na świecie. Cele, określone przez członków to: promowanie i wspieranie wymiany wiedzy między członkami, uproszczenie i wzmocnienie podejścia do kluczowych rynków i kompleksowe badania rynku poprzez wspólne działania.

Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej jako członek – założyciel Sojuszu, bierze udział we wszystkich projektach badawczych oraz spotkaniach sojuszu. Przez udział w działaniach na rzecz wypracowania wspólnych standardów dla branży w Europie podkreślamy pozycję Polski jako atrakcyjnego regionu dla organizacji spotkań i wydarzeń biznesowych na arenie międzynarodowej.
Pomysł stworzenia synergii i ustanowienia wspólnej platformy dla Europy jako miejsca docelowego wydarzeń biznesowych na arenie międzynarodowej nadal zyskuje na popularności: oficjalnie ogłoszony na IMEX 2014 w Las Vegas z dziewięcioma krajami założycielami, Sojusz jest obecnie siecią liczącą 28 członków. W ostatnich latach liczba ta stale rosła. Od 2014 r. Sojusz spotyka się dwa razy w roku w zmieniających się miejscach docelowych.

www.convention-europe.com

The Impact of Coronavirus on Europe’s Convention Sector – Update

pokaż metkę
Autor: POT
Osoba publikująca: Małgorzata Rajwa
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
POLECAMY