Konferencja - Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie

Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie

Konferencja otwierająca projekt pn. „Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii” w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Celem konferencji było prezentacja planowanych w najbliższych trzech latach działań zmierzających do podkreślenia znaczenia gospodarczego przemysłu spotkań w Krakowie, przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia ekspertów ze Szwajcarii. Konferencja była także okazją do dyskusji nt. włączenia krakowskiej branży spotkań w osiągnięcie wspólnego dążenia jakim jest zwrócenie uwagi na pozytywne oddziaływanie turystyki biznesowej na rozwój miasta.

 

Konferencja odbyła się 25 czerwca 2012 r. w godzinach 10.00 – 12.30 w sali Obrad w Pałacu Wielkopolskich – Urząd Miasta Krakowa pl. Wszystkich Św. 3-4.

 

Na konferencję w szczególności zapraszani byli przedstawiciele przemysłu spotkań w Krakowie, w tym gestorzy sal konferencyjnych. Zapewniano tłumaczenie symultaniczne.

 

Plan konferencji otwierającej projekt: „Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii.”                    

 

Miejsce: Urząd Miasta Krakowa – Sala Obrad, pl. Wszystkich Świętych 3/4

Data: 25 czerwca 2012

Godzina: 10.00 – 12.30

 

Program:

10.00 – 10.05 – Magdalena Sroka, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Promocji, Sportu i Turystyki – powitanie gości, otwarcie Konferencji.

 

10.05- 10.20 – Beata Paliś, Kierownik Krakow Convention Bureau, Kierownik Generalny Zespołu Projektowego - Informacja o projekcie, jego założeniach i celach.

 

10.20 – 10.35 – prof. Roland Schegg, Uniwersytet HES-SO Valais
Turystyka biznesowa szansą rozwoju regionów na przykładzie szwajcarskim.

 

10.35 – 10.50 – dr Renata Seweryn i dr Agata Niemczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wpływ turystyki na aktywizację gospodarki obszaru recepcji turystycznej – próby szacowania wysokości mnożnika turystycznego dla Polski i Małopolski.

 

10.50 – 11.05 – dr Krzysztof Borodako, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kraków – destynacja turystyki biznesowej. MICE.

 

11.05 – 11.20 – Enrico Zuffi, Uniwersytet HES-SO Valais
Przemysł spotkań i jego znaczenie gospodarcze w dużych miastach na przykładzie Genewy i Wiednia

 

11.20 – 11.45 – Krzysztof Celuch, Kierownik POLAND Convention Bureau
Rola branży w badaniu przemysłu spotkań. Znaczenie badań economic impact dla branży.

 

11.50 (12.00) – 12.30 – Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych przedstawicieli branży. Moderator – Enrico Zuffi, Uniwersytet HES-SO Valais

 

12.30 – Poczęstunek dla uczestników konferencji

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MARCIN DROBISZ
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów