Komunikat archiwalny

Wsparcie finansowe w ramach Programu Krakowskie Konferencje Naukowe

Do 31 stycznia można składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach Programu Krakowskie Konferencje Naukowe. To już szósta edycja skierowana do podmiotów organizujących konferencje naukowe w naszym mieście.

Wsparcie finansowe w ramach Programu Krakowskie Konferencje Naukowe
Fot. krakow.pl

Składający wnioski muszą pamiętać, że konferencja musi odbywać się w Krakowie i trwać minimum dwa dnia. Ze względów formalnych, do programu mogą zostać włączone tylko te wydarzenia, które odbywać się będą od 1 kwietnia 2016 r.

Program służy promocji miasta jako prężnego ośrodka akademickiego, który gości prestiżowe kongresy i konferencje. Przewidywana kwota wsparcia wynosi: 250.000 zł, nie ma ograniczenia co do wnioskowanej kwoty.

Z instytucjami zakwalifikowanymi do inicjatywy Urząd Miasta Krakowa będzie zawierał umowy na świadczenie usług promocyjnych na rzecz Krakowa.

Składanie wniosków:

1. Wnioski w formie elektronicznej w postaci wypełnionego formularza (MSWord) należy wysłać na adres kkn@pau.krakow.pl do 31 stycznia 2016 r. (23:59:59). Po tym terminie skrzynka pocztowa jest automatycznie deaktywowana.

2. Wnioski w formie papierowej z podpisem Przewodniczącego komitetu organizacyjnego lub koordynatora należy złożyć w tym samym terminie – do 31 stycznia br. w Kancelarii PAU na ręce p. Anny Michalewicz (decyduje data stempla pocztowego). Wniosek musi wpłynąć w obu formach.

Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję w składzie:

prof. Andrzej Białas (Polska Akademia Umiejętności)
przedstawiciel Akademii Górniczo Hutniczej
przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego
przedstawiciel Uniwersytetu Jagiellońskiego
przedstawiciel Uniwersytetu Pedagogicznego
przedstawiciel Uniwersytetu Rolniczego
przedstawiciel Politechniki Krakowskiej
przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie

Ostatecznie lista rekomendowanych przez Komisję konferencji będzie akceptowana przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Informacji o Krakowskich Konferencjach Naukowych udziela p. Tomasz Kowalski (tel.: 508 483 506 lub 12 424 02 05) lub kkn@pau.krakow.pl.

Źródło: Polska Akademia Umiejętności

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MONIKA POPIOŁEK
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
POLECAMY