górne tło

Kraków The Host City: Historie

Odcinek 1

Turystyka jest nieodzownym elementem Krakowa, ale czy tak było zawsze? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w nowym cyklu Kraków The Host City: Historie, w którym zaprezentujemy wydarzenia budujące dzieje turystyki naszego miasta, bo przecież historia jest również ważnym elementem życia każdego człowieka.

Kraków budził zainteresowanie przyjezdnych już od czasów średniowiecza, kiedy to przyjeżdżali tu władcy, artyści, kupcy, studenci czy pielgrzymi. Chociaż warto zauważyć, że o przyjazdach o charakterze turystycznym możemy mówić dopiero od XVIII wieku, kiedy to rozwijało się krajoznawstwo na ziemiach polskich. Wtedy podróże stopniowo ukierunkowano na poznanie zabytków narodowych i przeszłości. Kraków będąc miastem o potencjale dziedzictwa kulturowego, umożliwiał poznanie historii, architektury czy urbanistyki i przyciągał coraz więcej krajan oraz cudzoziemców.

W średniowieczu jako pierwsze organizowano pielgrzymki do grobu św. Stanisława w Katedrze Wawelskiej. Równie istotne były podróże związane z pracą, stanowiące jedną ze starszych form turystyki, ponieważ zmiany miejsc w celach zarobkowych towarzyszą człowiekowi od czasów starożytnych. Dopiero jako osobna forma, turystyka biznesowa jest względnie nową dziedziną. Jej dynamiczny rozwój rozpoczął się w latach 50-60. XX wieku, co silnie powiązane było z zachodzącymi wówczas przemianami cywilizacyjnymi krajów na świecie. Zastanawiać może, kiedy rozwinęła się branża spotkań w Krakowie, dlatego już w kolejnym odcinku przeniesiemy się w czasie o kilka stuleci wstecz i sprawdzimy kiedy odbyła się pierwsza konferencja.

Źródło zdjęcia: http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=24905

 

Autor: Katarzyna Janik

 

Odcinek 2Pierwsze spotkania biznesowe

Odcinek 3 - Naukowe konferencje w Krakowie

Odcinek 4 - Pierwsze konferencje naukowe

Odcinek 5 - VIII Światowy Kongres Esperanto w 1912 roku

Odcinek 6 - Pierwsze bursy i oberże

Odcinek 7 - Początki hotelarstwa w Krakowie

Odcinek 8 - Kobiety w krakowskim hotelarstwie

Odcinek 9 - Organizowanie turystyki w Krakowie

Odcinek 10 - Atrakcje turystyczne Krakowa

Odcinek 11 - Zapomniane Domy Wycieczkowe w Krakowie

Odcinek 12 - Od gospody do cukierni

Odcinek 13 - Orbisowski Kraków

Odcinek 14 - Hotel Cracovia – perła modernizmu

Odcinek 15 - Hotel Forum – odrobina luksusu

Odcinek 16 - Pierwsze przewodniki po Krakowie

Odcinek 17 - Kobiety w turystyce

Odcinek 18 - Od wystawy po festiwale w Krakowie

Odcinek 19 - Ciekawostki o biurach podróży

Odcinek 20 - Działacze turystyczni