Nowi Ambasadorowie Kongresów Polskich w 2016 roku - 4 laureatów z Krakowa!

3 czerwca br. w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, której zadaniem było wyłonienie tegorocznych laureatów Programu. Ambasadorzy Kongresów Polskich to osoby, które w międzynarodowych środowiskach, w jakich pracują, rozpowszechniają wiedzę o atutach Polski i pozyskują międzynarodowe kongresy dla naszego kraju.

Nowi Ambasadorowie Kongresów Polskich w 2016 roku - 4 laureatów z Krakowa!
Fot. Poland Convention Bureau

Na wstępie, gospodarz spotkania, z ramienia współorganizatora Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, dr Wojciech Fedyk Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej powitał obecnych na posiedzeniu członków kapituły a następnie oddał głos prof. dr. hab. inż. Markowi Pawelczykowi, Kierownikowi Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania Politechniki Śląskiej, który przewodniczył posiedzeniu.

 

Kapituła obradowała w składzie:
1. Dr Prezes Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
2. Małgorzata Bartosik, Acting CEO, European Wind Energy Association
3. Dr Krzysztof Celuch, Kierownik Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej
4. Dr Jerzy Chmiel, Prezydent Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej
5. Dr Wojciech Fedyk, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
6. Prof. dr hab. inż. Jerzy Kątcki, Z-ca Dyrektora Narodowego Centrum Badan i Rozwoju
7. Prof. dr. hab. Janusz Lipkowski , Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
8. Ewa Mańkiewicz–Cudny, Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT - Naczelna Organizacji Techniczna
9. Wojciech Maria Marchwica, Z-ca Dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina
10. Jan Mazurczak, Prezes zarządu Poznań Convention Bureau;
11. Prof. dr. hab. inż. Marek Pawelczyk, Kierownik Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania, Politechnika Śląska/ Prorektor-Elekt ds. Nauki i Rozwoju Politechnika Śląska/ Przewodniczący Kapituły AKP
12. Elżbieta Penderecka, Prezes Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena
13. Małgorzata Przygórska – Skowron, Kierownik referatu Biuro Kongresów/Krakow Convention Bureau
14. Ireneusz Węglowski, Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego
15. Piotr Wilczek, Wiceprezes Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce
16. Sławomir J. Wróblewski, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce”

 

Po dyskusji i głosowaniu Kapituły dwadzieścia osób dołączyło do grona honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich:
1. Wojciech Cetnarski, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
2. Prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta, Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
3. Dr hab. n. med. Jacek Durmała, Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra i Klinika Rehabilitacji
4. Dr n. med. Piotr Gajewski, redaktor naczelny miesięcznika „Medycyna Praktyczna”
5. Dr n. wet. Jerzy Gawor, Klinika Weterynaryjna Arka, Kraków
6. Prof. dr hab. n. med. Mirosław Andrzej Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr hab. med. Aleksandra Szczygła
7. Dr hab. inż. Roman Kaszyński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
8. Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
9. Dr hab. Oskar Kowalewski, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
10. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa, Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych
11. Prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
12. Dr Karol Marciniak, Polska Izba Nasienna
13. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
14. Prof. dr hab. inż. Lech Rafalski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
15. Radosław Ratajszczak, ZOO Wrocław Sp. z.o.o
16. Dr hab. Ewa Satalecka, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
17. Prof. dr hab. n. med. Honorata Shaw, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
18. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
19. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Starzyk, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Katedra Pediatrii Wydział Lekarski Instytut Pediatrii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
20. Piotr Stępniewski, Fundacja Polonia / Instytut Kooperacji

 

Dyplomy uznania zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, która odbędzie się 22 września br. w Łodzi.

pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA KULEC-GREŃ
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
POLECAMY