Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028

„Mam szczęście mieszkać tam, dokąd inni mogą przyjechać tylko na chwilę”

Odcinek 1.

Artykuł rozpoczyna cykl poświęcony Polityce zrównoważonej turystyki Krakowa, którego celem będzie przybliżenie założeń dokumentu oraz rozpoczęcie dyskusji na temat sposobów jego wdrożenia.

Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na  lata 2021-2028
Fot. UMK

Podczas sesji 24 marca 2021 Rada Miasta Krakowa przyjęła dokument POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEJ  TURYSTYKI KRAKOWA  NA  LATA  2021-2028

Głównym autorem opracowania, które powstało we współpracy z ekspertami, jest dr Bartłomiej Walas, specjalista z zakresu polityki turystycznej i marketingu, analityk rynku turystycznego.

Jeszcze przed oficjalnym zatwierdzeniem dokument został okrzyknięty wyjątkowym, przełomowym, innowacyjnym, mądrym. Reakcje tych, którzy go czytali, są entuzjastyczne – a nie jest to często spotykane zjawisko przy  tego typu opracowaniach.

Co budzi taki entuzjazm?

Na pewno wyjątkowa formuła dokumentu. Pandemia pokazała, że tworzenie klasycznej strategii jaką znamy, opartej na celach ogólnych, szczegółowych i określonych zadaniach nie ma obecnie racji bytu, gdyż jest zbyt wiele niewiadomych, jeśli chodzi o przyszłe zachowania i wybory turystów.
Pragniemy pewników, lecz ich nie ma, prezentowane w mediach trendy w turystyce to jedynie przypuszczenia.

Stąd innowacyjna formuła przyjętego dokumentu – Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa to zbiór rekomendacji i wytycznych wskazujących kierunki działań w 9 kluczowych dla zarządzania turystyką w mieście obszarach.

Obszary uznane za kluczowe to:

1.      Krakowski rynek turystyczny „szyty na miarę”,

2.      Hipertrofia turystyczna i równoważenie gospodarki współdzielenia,

3.      Przemysł spotkań,

4.      Zarządzanie tożsamością i reputacją turystyczną,

5.      Turystyczna komunikacja marketingowa,

6.      Zarządzanie gospodarką nocną,

7.      Kultura i przemysły kreatywne, a gospodarka turystyczna,

8.      Zarządzanie konfliktami pomiędzy interesariuszami,

9.      Nowe technologie w turystyce.

Skutkiem wdrożenia  tych wytycznych  ma być osiągnięcie efektywnego współzarządzania miastem i odbudowy turystyki w Krakowie.

To niezwykle istotny aspekt tego dokumentu – ma on być realizowany nie tylko przez urzędników, ale przez wszystkich partnerów i uczestników rynku turystycznego zarówno ze sfery publicznej, społecznej jak i prywatnej, w tym również mieszkańców miasta. Wprowadzanie zapisów Polityki w życie będzie wymagało zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i instytucji działających w obszarze gospodarki turystycznej w Krakowie. Duża rolę spełniać będą samorządy gospodarcze, stowarzyszenia i organizacje turystyczne, port lotniczy, stowarzyszenia inicjatywy mieszkańców, instytucje kultury, uczelnie i instytucje otoczenia biznesu.

Jest to więc dokument, którego realizacja będzie wymagała zaangażowania i odpowiedzialności od nas wszystkich, bo turystyka  zrównoważona  to  właśnie współodpowiedzialność.

W kolejnych częściach cyklu przybliżymy zapisy Polityki, między innymi aspekty turystyki zrównoważonej, poszczególne obszary rekomendacji oraz narzędzia równoważenia turystyki.

Zapraszamy do dyskusji mailowo na adres: convention@um.krakow.pl.

 

pokaż metkę
Autor: Kraków Convention Bureau
Osoba publikująca: Małgorzata Rajwa
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
POLECAMY