O Nas rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rynek turystyczny Krakowa odradza się bardzo świadomie

W marcu br. Rada Miasta Krakowa przyjęła „Politykę zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021 – 2028”. Dokument służy wypracowaniu optymalnego modelu zarządzania turystyką w Krakowie po zapaści spowodowanej COVID-19. Miasto wychodzi naprzeciw sytuacji i wspólnie z całą branżą działa w kierunku odrodzenia turystyki.

Fot. Jan Graczyński

Odbudowujemy ruch turystyczny w duchu harmonijnego współistnienia mieszkańców – przedsiębiorców – odwiedzających. Stawiamy na pełną współpracę z przedstawicielami środowiska, w atmosferze dialogu i partnerstwa, z poszanowaniem wszystkich grup interesariuszy. Podejmowane przez nas działania mają umacniać markę Krakowa jako miasta historycznego, które dba o swoje unikatowe dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne – podkreśla Elżbieta Kantor, dyrektor Wydziału ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa.

Wdrażanie „Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021 – 2028”

W celu zaproszenia do wspólnej realizacji założeń „Polityki…” odbyło się ponad 50 spotkań z reprezentantami poszczególnych sektorów gospodarki turystycznej miasta. We wrześniu zainaugurowano cykl „Kierunek: Miasto dla Wszystkich” dotyczący działań na rzecz zrównoważonej turystyki Krakowa. Podczas listopadowych prac grup wykonawczych powstało ponad 900 pomysłów na projekty wpisujące się w rekomendacje „Polityki …”. Na początku roku rozpoczną się prace nad konkretnymi rozwiązaniami. W planach jest powstanie w Krakowie Lokalnej Organizacji Turystycznej jako struktury pozwalającej na skuteczną realizację działań.

Światowy sukces miasta - 61. Kongres ICCA w Krakowie

Ogromnym sukcesem Krakowa w 2021 r. jest  pozyskanie 61. Kongresu ICCA. To jedno z najważniejszych wydarzeń MICE na świecie, które zgromadzi w przyszłym roku w naszym mieście około tysiąca najbardziej doświadczonych specjalistów w zakresie organizowania międzynarodowych konferencji i kongresów: destynacji, obiektów, firm PCO i stowarzyszeń. To prestiżowe wydarzenie, które po raz pierwszy będzie gościło w Polsce, przyczyni się do rozwoju i konsolidacji lokalnego i krajowego środowiska związanego z MICE oraz będzie doskonałą okazją do promocji Krakowa i naszego kraju. Proces wyboru miasta-gospodarza był wieloetapowy i szczegółowy, trwał od wiosny 2020, a opracowanie i złożenie oferty miasta w czasach tzw. new reality było ogromnym wyzwaniem.

Szansa na międzynarodową promocję - projekt partnerski „ Małopolska-cel podróży” –

Wydział ds. Turystyki UMK wspólnie z Samorządem Województwa Małopolskiego i Małopolską Organizacją Turystyczną realizuje projekt dotyczący promocji turystycznej Krakowa i Małopolski na wybranych rynkach zagranicznych. Jego celem jest odbudowa przyjazdów turystycznych do Krakowa i  regionu do stanu sprzed epidemii COVID-19 poprzez prowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnych w Internecie i w mediach społecznościowych. Budżet projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, początkowo wynosił 8 mln zł. Na prowadzenie kampanii w 2023 r. została przyznana dodatkowa kwota 8 milionów złotych, co razem daje 16 mln. Realizacja części projektu dotyczącej promocji turystyki biznesowej leży po stronie Kraków Convention Bureau.

Debiut City Helpers na ulicach Krakowa

W 2021 r. Kraków kontynuował działania w ramach realizowanego od 3 lat programu Respect Kraków. W tegoroczne wakacje miasto uruchomiło pilotażowy projekt City Helpers. Na ulicach Krakowa specjalne przeszkoleni miejscy pomocnicy udzielali informacji turystycznej i jednocześnie przypominali o zasadach obowiązujących w naszym mieście. Działania spotkały się z dużą aprobatą zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających, a akcja odbiła się szerokim echem w mediach.

Nowe szlaki na mapie Krakowa

Rok 2021 był przełomowy dla Twierdzy Kraków. W Wydziale ds. Turystyki zaczęła powstawać zintegrowana koncepcja budowy nowego produktu turystycznego w oparciu o cenny zespół historyczno-krajobrazowy wybudowany przez siły zbrojne Cesarstwa Austrii oraz Austro-Węgier na przełomie XIX i XX wieku. Efekty działań będą widoczne w kolejnych latach.

Miasto Kraków wraz z partnerami zainaugurowało też projekt „Krakowianki”. Jego celem jest prezentowanie sylwetek kobiet związanych z Krakowem, które poprzez swoją działalność uczestniczyły i nadal uczestniczą w jego rozwoju. Urząd Miasta Krakowa, wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK opracowuje pierwszy miejski historyczny szlak turystyczny.

Promocja w mediach

W 2021 roku Wydział ds. Turystyki wraz z Wydziałem Komunikacji Społecznej i Małopolską Organizacją Turystyczną zaangażował się w realizację kampanii promocyjnej „A Ty co widzisz w Krakowie”. Zrealizowano wiele działań marketingowych, ukazały się artykuły prasowe, reklamy w portalach podróżniczych oraz w internecie.

Porządkowanie turystycznego najmu krótkoterminowego

Od kilku lat Kraków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzi ewidencję obiektów niekategoryzowanych, w których świadczone są usługi noclegowe dla turystów, zwane popularnie turystycznym najmem krótkoterminowym. W 2021 r. udostępniono aplikację Krakowskich Obiektów Noclegowych (eKON) zawierającą wykaz obiektów z możliwością ich wyszukiwania, co stanowi ważne źródło informacji dla osób chcących skorzystać z legalnie działających miejsc noclegowych. Aktualnie w ewidencji znajduje się 1755 obiektów (około 29 tysięcy miejsc noclegowych). Dla porównania, w Krakowie jest prawie 200 obiektów kategoryzowanych z ponad 22 tys. miejsc noclegowych. Turystyczny najem krótkoterminowy ma duże znaczenie w sektorze turystyki dla recepcji gości. Z uwagi na jego istotny wpływ na życie w miastach europejskich istnieje konieczność uregulowania go na poziomie unijnym (aktualizacja dyrektywy e-handlu). W związku z tym Kraków przystąpił do sojuszu miast europejskich (22 miasta), które borykają się ze skutkami gwałtownego rozwoju turystycznego najmu krótkoterminowego. W ramach współpracy będzie dzielił się swoimi praktykami i doświadczeniem, co posłuży wypracowaniu wspólnego stanowiska sojuszu w kontekście planowanych zmian legislacyjnych już na poziomie UE.

Forum Turystyki i prognozy ruchu turystycznego w 2021 r. w Krakowie

Jak co roku, w grudniu br. odbyło się Forum Turystyki, podczas którego zaprezentowano dane i prognozy wielkości ruchu turystycznego w 2021 roku wraz z charakterystyką odwiedzającego Kraków. Co powinno cieszyć, to fakt, że ruch turystyczny w Krakowie w 2021 roku wzrósł o 20 proc. względem roku poprzedniego. Miasto odwiedziło łącznie 11,3 mln osób, wydając ogółem 5,5 mld zł. W związku z trwającą pandemią i ograniczeniami w podróżowaniu w skali globalnej są to głównie goście krajowi (10,4 mln osób). Zespół ekspertów prognozuje, że do końca 2021 roku do Krakowa przyjedzie 915 tys. gości zagranicznych, głównie z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.

Podsumowując, podjęte w tym roku działania służą odbudowie ruchu turystycznego w Krakowie, a doświadczenie ostatnich miesięcy pozwala wysnuć optymistyczne wnioski, że rynek turystyczny Krakowa odradza się bardzo świadomie, a dobra współpraca pomiędzy jego interesariuszami przynosi oczekiwane efekty.

pokaż metkę
Autor: Wydział ds. Turystyki
Osoba publikująca: Małgorzata Rajwa
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Data publikacji: 2021-12-20
Data aktualizacji: 2021-12-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź