Unia Europejska
O Nas rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wyzwania i plany na 2024 rok

Styczeń to czas planowania i noworocznych postanowień. Zapraszamy do zapoznania się z działaniami zaplanowanymi na 2024 rok. Już teraz zachęcamy do współpracy oraz dzielenia się swoimi planami i priorytetami na rozpoczynający się rok!

Fot. Przemysław Czaja

W 2024 roku praca Biura Kongresów skupi się wokół tematyki zrównoważonego rozwoju. Studiowanie case study z innych miast europejskich, wdrażanie działań ESG, szkolenia i warsztaty edukacyjne dla lokalnej branży, współpraca w procesie certyfikacji obiektów, zaangażowanie w projekt Kraków miastem zrównoważonej turystyki biznesowej oraz w projekt MINEV, a także zbieranie danych do GDS-Indeks to kluczowe z działań planowanych na przyszły rok. 

Szkolenia dla branży
W październiku zespół KCB zorganizował szkolenie "Turystyka zrównoważona w praktyce”. Zostało ono przygotowane specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych, które pragną wdrożyć zrównoważone praktyki w swoich działaniach. Dotyczyło wykorzystania praktycznych narzędzi wdrażania ekologicznych i społecznie odpowiedzialnych praktyk w swoim biznesie. To pierwsze w tym temacie z cyklu szkoleń dla branży zorganizowane przez Wydział ds. Turystyki. W kolejnym roku planowane są pogłębione szkolenia dotyczące m.in. certyfikatów turystyki zrównoważonej, marketingu i promocji. 
Nastawiamy się również na współpracę z Kraków NETWORK oraz z Programem Ambasadorów Kongresów Polskich oraz na wymianę wiedzy w stowarzyszeniach ICCA oraz City DNA.

Projekt MINEV
W 2023 roku Kraków przystąpił do projektu MINEV, który jest realizowany w ramach Programu INTERREG EUROPE. Jego celem jest ograniczenie ilości odpadów generowanych podczas dużych wydarzeń, dzięki czemu miasto będzie bardziej zrównoważone i ekologiczne. Zapobieganie powstawaniu odpadów oraz stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w przypadku organizowania dużych wydarzeń może przyczynić się do zmniejszenia degradacji środowiska oraz ograniczenia emisji. 
Interesariuszami projektu są Krakowskie Biuro Festiwalowe, Arena Kraków S.A., Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Nowohuckie Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Wydział Komunikacji Społecznej UMK, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Biuro Kongresów Wydziału ds. Turystyki UMK - Kraków Convention Bureau, Targi w Krakowie Sp. z o.o. oraz Grupa RB. Partnerami projektu poza Krakowem są: Malaga (Hiszpania), Kłajpeda (Litwa), Bolonia (Włochy), Region Macedonii Środkowej (Grecja) oraz organizacja ACR+ (Belgia).
https://www.krakow.pl/klimat/271430,artykul,minev.html 

GDX-Indeks – wyniki, trendy, liderzy
GDS-Index to inicjatywa benchmarkingowa. Już po raz siódmy Indeks GDS porównuje miasta na podstawie ich wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju, a klasyfikacja dokonywana jest na podstawie siedemdziesięciu kryteriów. W 2023 roku indeks GDS odnotował znaczny wzrost, pojawiło się 100 destynacji z 11. krajów z całego świata, w tym aż 42. nowe miasta wysyłające jasny komunikat o chęci współpracy i zmiany. 86% destynacji poprawiło swój dotychczasowy wynik.
Ranking opisuje wyniki poszczególnych regionów jak Europa Zachodnia i Wschodnia, Ameryka Północna, Kraje Nordyckie, Azja i Pacyfik. Jeśli chodzi o Polskę, nasz kraj ujęty jest w regionie Europy Wschodniej. W rankingu biorą udział cztery miasta z tego regionu - do Krakowa, Lublany i Tallina w 2023 roku dołączył Gdańsk. Wg GDS-Index, wszystkie miasta wykazały się dużym zaangażowaniem. 
Kraków to pierwsze polskie miasto, które przystąpiło do GDS-Index w 2022 roku. Autorzy punktują  Kraków za dobrą strategią zarządzania destynacją, a także otwartą politykę różnorodności, równości i inkluzyjności (DEI). W klasyfikacji dokonywanej na podstawie sześćdziesięciu dziewięciu kryteriów, podzielonych na cztery główne kategorie, otrzymaliśmy następujące wyniki: działania miasta w zakresie ochrony środowiska 60.3% (66,7% w 2022 roku), działalność społeczna miasta 56.6% (59,2% w roku ubiegłym), działalność dostawców 12.7% (w 2022 roku 10,4%) oraz działalność  w zakresie zarządzania miastem 43.2% (wzrost z 33,6%). Kraków łącznie otrzymał 43.2 punktów – obszary, które wymagają pracy to przede wszystkim usługodawcy działający w sektorze turystyki – jak hotele czy agencje. Certyfikacja obiektów i przedsiębiorców jawi się jako największe wyzwanie. Dodatkowo należy pogłębić i ustrukturyzować zakres zarządzania i strategii DMO. 

PR i komunikacja
Kwestie związane z komunikacją działań z zakresu zrównoważonego rozwoju są na bieżąco ulepszane. Na stronie Kraków Convention Bureau rozbudowano dedykowaną zakładkę: Zrównoważone spotkania. Stworzyliśmy także cykl wywiadów publikowanych na stronie internetowej oraz w social mediach - 'Wide open for sustainable meetings' . Przybliżamy w nich działania krakowskich obiektów konferencyjnych, hoteli i firm na rzecz organizacji  wydarzeń w duchu zrównoważonego rozwoju. Cykl tworzy zbiór dobrych praktyk, jest źródłem wiedzy i inspiracji z zakresu kreatywnych działań na rzecz pracy w zgodzie z naturą.
 

pokaż metkę
Autor: Kraków Convention Bureau
Osoba publikująca: Małgorzata Rajwa
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Data publikacji: 2024-01-08
Data aktualizacji: 2024-01-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź