Komunikat archiwalny

Serdecznie zapraszamy do badania pilotażowego

Szwajcarsko-Polski Program WspółpracyUrząd Miasta Krakowa – Krakow Convention Bureau Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Miasta ogłasza nabór do badania pilotażowego realizowanego w ramach projektu pt. „Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii” finansowanego z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Następstwem badania pilotażowego będzie badanie właściwe w okresie 2013 r. – 2014 r. Wynikiem badań będzie poznanie wpływu przemysłu spotkań na gospodarkę miasta Krakowa.

Badanie pilotażowe będzie prowadzone w trakcie 12 spotkań[1], zgłoszonych przez max. 7 podmiotów - gestorów sal konferencyjnych lub organizatorów (obiekty, w których odbędzie się część plenarna imprezy lub organizator całego spotkania).

Prosimy organizatorów spotkań lub gestorów sal konferencyjnych o zgłaszanie propozycji spotkań do 10 października 2012 r. Spośród zgłoszonych spotkań zostanie wybranych 12, które będą organizowane w max. 7 obiektach. Każdy podmiot musi zgłosić min. 2 spotkania, które odbędą się w Krakowie w okresie od listopada 2012 r. do marca 2013 r.

W przypadku jeśli to samo spotkanie zostanie zgłoszone przez gestora sali konferencyjnej  i organizatora zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Podmioty, które zgłoszą spotkania do objęcia badaniem będą miały szanse wzięcia udziału w wizycie studyjnej do Szwajcarii, która zostanie zorganizowana w 2014 r. w ramach projektu, a jej myślą przewodnią będzie czerpanie dobrych praktyk z funkcjonowania branży przemysłu spotkań w Szwajcarii.

W celu zakwalifikowania się do badania pilotażowego należy:

1. zarejestrować spotkania na stronie www.conventionkrakow.pl w kalendarium spotkań,
2. przesłać wykaz spotkań zarejestrowanych na stronie Krakow Convention Bureau na adres: convention@um.krakow.pl
3. zadeklarować wzięcie udziału w badaniu właściwym i przesłać oświadczenie do Krakow Convention Bureau convention@um.krakow.pl
4. zadeklarować, iż podmiot będzie organizował w okresie od listopada 2012 do maja 2014 r. co najmniej 10 imprez z udziałem przynajmniej 100 uczestników.

Udział w badaniu pilotażowym jest nieodpłatny.

Spośród zgłoszonych propozycji spotkań, które zostaną poddane badaniom pilotażowym wyboru dokona zespół merytoryczny projektu z Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Załącznikami do ogłoszenia są:

  1. Opis badania pilotażowego
  2. Oświadczenie

[1]Spotkanie jest to zgromadzenie się w jednym miejscu i czasie wielu ludzi w celu dyskutowania, debatowania, prezentowania poglądów i/lub produktów, dzielenia się pomysłami i ideami oraz uczenia się i

motywowania. Może to być jednorazowe spotkanie lub jedno z wielu o określonej częstotliwości - według przyjętych wzorców typowych dla poszczególnych rodzajów spotkań. Pod pojęciem spotkania w badaniu

rozumiane są kongresy, konferencje, zjazdy, sympozja, seminaria, szkolenia, warsztaty, imprezy otywacyjne oraz targi i wystawy gospodarcze. Spotkanie, według CIC (Convention Industry Council), musi spełniać dodatkowo następujące kryteria, tj. co najmniej 10 uczestników na minimum cztery godziny w wynajmowanym/zakontraktowanym obiekcie/miejscu.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MARCIN DROBISZ
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
POLECAMY